Jak pracuji ve firmách

Jak pracuji ve firmách

„Dnes si může každý koupit jakoukoliv technologii a vyrábět. Jediné, co rozhodne o úspěchu, je lidský faktor.“
Jack Welsh, CEO, Ge Group

„Dosažení úspěchu závisí na kvalitě leaderů okamžiku. Společně objevíme a rozvineme vaše kvality přirozených dispozic stylu vašeho leadershipu, pro vyšší úspěšnost a pocity naplnění a štěstí.“
Emanuel

 

Vnitřní leadership

Programová náplň Vnitřního leadershipu je zaměřena především na osobnost - leadera v jeho celistvosti a hloubce.

Vnitřní leadership znamená především rozvoj schopností být vědomým tvůrcem svých myšlenek, pocitů a činů. Vytvářet žádoucí návyky v myšlení, emocích i chování, které vedou k žádoucím výsledkům.

Motto programu: „Jen ten proces, který vědomě pozorujete, ten můžete vědomě řídit a ovlivňovat!“

Koncepce Vnitřního leadershipu vychází z modelu stavby a stavebních kamenů. Každý jednotlivý modul - kámen má svůj samostatný význam a užitek. Lze je užívat jednotlivě nebo skládat v menších či větších celcích. V mysli a zkušenosti jedince se tak postupně vytváří síť, která se vzájemně postupně zahušťuje a dosahuje většího záběru, jak do šířky, tak především do hloubky vědomí. Každý stavební kámen může mít své specifické zaměření a být zcela izolován. Je li však podepřen dalšími (dlouhodobý program), vytváří se mocná zeď nového vědomí, která se pak přirozeně aplikuje v mnoha životních situacích - ať již pracovních či osobních. Vše je vždy propojeno do harmonického celku s mnohovrstevným ziskem jak v pracovním či osobním životě.

Vnitřní leadership se opírá o přirozené zákonitosti učení a tvoření a aplikuje principy,které jsou inspirovány životem.

Přirozené zákonitosti učení uplatněné v programech Vnitřního leadershipu:

Při své práci, tréninku v programech Vnitřního leadershipu vycházím z „Celostního procesu tvoření“, výsledků a poznání stylů leadershipu účastníků a jejich přirozených darů, čímž vytvářím podmínky pro optimální zapojení všech účastníků a aplikaci naučeného do praxe.

 

Klíčové principy Vnitřního leadershipu:

1. „Jsme vědomými tvůrci sebe a svého života.“ - Podpora vědomých tvůrčích schopnosti při tvorbě své osobnosti, svého života.

2. „Známe proces tvoření a jeho zákonitosti a aktivně ho užíváme.“ - Celostní přístup k tvoření - zlepšení kvality myšlení, emoční svobody a výkonnosti v dosahování na úrovni chování.

3. „Klíčovým nástrojem tvoření je pozornost a naše vědomí.“ - Nárůst vědomí sebe a přirozených zákonů podporuje vytvoření samoučícího prostředí

4. „Vždy znám svůj cíl, výsledek, užitek a směřuji k němu.“ - Klíčový je výsledek – cíl a jeho dosahování v harmonii s cestou, přírodou a mezilidskými vztahy.

5. „Výsledku dosahujeme v souladu se zájmem celku a každé jeho části.“ - Etický přístup směřující k prospěchu všech zúčastněných.

6. „Trvale objevujeme, tvoříme a vědomě užíváme nejnovější objevy účinných nástrojů.“ - Získání účinných nástrojů a modelů pro proces tvoření a dosahování výsledků, cílů.

7. „Trvalá změna je možná zevnitř ven.“ - Aktivní tvorba nových návyků na všech třech úrovních – mysl, emoce, chování.

8. „Nárůstem osobní odpovědnosti k nárůstu osobního vlivu (svobody) a sebedůvěry“ - Tento přirozený princip je součástí našeho vedení ve všech programech

9. „Zaměření pozornosti směřujeme k dosažení výsledku a učení.“ - S respektem k situaci hledáme efektivní kroky teď a tady k řešení a reálnou situaci vytěžíme do učení (nepracujeme s problémy a o to efektivněji je řešíme).

10. „Věříme v potenciál klienta, který pomáháme rozvinout.“ - Bohatství je ve vás a my jsme průvodci na cestě k jeho odkrytí

Koncepce dlouhodobého programu Vnitřní leadership

Aktuality

VĚDOMÝ SEBE ROZVOJ OSOBNOSTI můžete spustit už dnes. Sami za sebe.  S lidmi, které kolem sebe máte a s mou podporou. PRO VÁŠ OKAMŽITÝ START je tady možnost, jen do pátku

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 23. září 2020

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Emoční leadership – restart nejen pro manažery - 14. s 15. říjen 2020

Pokud chcete pochopit skryté síly, které formují vaše štěstí a úspěch a získat více vnitřní motivace ve vedení sebe a spolupráce, pak je tento dvoudenní inspirativní program určený pro vás. Předáme vám ty nejlepší zkušenosti s aplikací principů vedení lidí, které vyvěrají z praktických zkušeností vedení dlouhodobého programu rozvoje osobnosti Emočního leadershipu. Již 18 let provázíme lídry a manažery úspěšných firem k nové kvalitě jejich osobností, která zásadním způsobem ovlivňuje vše co děláte. Získejte i vy nové tipy pro zlepšení svého stylu leadershipu, jistě jste i vy lídry svého života.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 19. a 20. říjen 2020

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 21. a 22. řijen 2020

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Vztahový leadership – synergie vztahů 1+1=>2 - 13. listopad 2020 – NOVINKA letošního roku

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 24. a 25. listopad 2020

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse -Přečtěte si rozhovor o fenoménu FLOW 

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. 

Více o programu

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde