Hodnoty a enneagram

Co je pravdou našich životů? Nemám na tebe čas nebo nejsi pro mě prioritou?

Věci naléhavé v našem životě dostávají často přednost před věcmi životně důležitými. Ty naléhavé se často intenzívně ozývají, zatímco životně důležité tiše mlčí. “. Opakujeme stále stejné zvyky. Jak si uvědomil jeden z účastníků dlouhodobého programu Slávek a řekl po 5.modulu: „Milane stále sedíš v práci do sedmi a snažíš se hasit věci i za druhé. Pořád stejný přístup. Nic ses nenaučil, nic jsi nezměnil. Místo toho, abys využil poznání, jak lidi zdravě zapojit, tak je místo toho stále zachraňuješ. Kopeš na blbém hrobě! Věnuj se změně svých blbých zvyků!“ Máme řadu omezujících návyků. Například i vlastním dětem říkáme: „promiň, ale já teď nemám čas“. Víme, že děti a náš vztah je životně důležitou věcí a hodnotou, přesto dáme přednost věcem, které se tváří tak naléhavě. Podobně také říkáme sami sobě. „já teď nemám čas na sebe, na své zdraví, seberozvoj atd. Já teď musím řešit důležitější problémy.“  Přitom je jisté, že o kvalitě řešení životních situací a problémů rozhodne kvalita naší osobnosti. Do každého vztahu, do každé situace vnášíme právě tu kvalitu, ke které jsme v tuto chvíli došli. Pamatujme, že: Život není o hledání sebe sama, ale o vytvoření sebe sama.

Věřím, a máme ověřeno praxí, že následující princip, je klíčem k tvoření kvality sebe a svého života:

Kam směřuje má pozornost, tam směřuje má energie, tam se odehrává můj život.

Chcete být v životě šťastní a úspěšní? V prvním kroku se potřebujete začít zabývat tím, jak získáte do svých rukou svou pozornost. Jen díky tomu máte svobodnou volbu do čeho chcete investovat svoji pozornost, peníze, čas a energii. Jen díky tomu si můžete uvědomit, že model vnitřního světa: „všechno je důležitější než já“ je škodlivý, protože brzdí rozvoj kvality naší osobnosti a tím pádem kvality našeho života.

Při více než 30-ti leté práci s lidmi jsem se už setkal s různými modely vnitřního světa, kterými se řídíme. Bohužel jeden z nejčastějších je na obrázku vpravo:

Přitom právě uvnitř vás máte všechny zdroje, tady je tajemství štěstí a úspěchu. Proto potřebujeme nutně věnovat pozornost sobě, rozvoji svých vnitřních schopností.

Pojďte se podívat na to, jak jste na tom Vy

 

 

 

Základní kámen Vašeho osobního rozvoje je sebeuvědomění. Jen to, co si o sobě uvědomujte, s tím můžete vědomě pracovat, tak aby se Vaše silné stránky nestaly nadměrně užívanými dary.

Pojďme se podívat na Vaše hodnoty, které jsou součástí modelu Vašeho světa.

Co je pro Vás v životě skutečně důležité?

Co považujete za prioritní?

Napište si, co vás napadá. Udělejte seznam hodnot Vašeho života. Uvědomte si smysl, pro který chcete žít. Tak, aby tam bylo obsaženo vše podstatné, vše oč se opíráte, vše, pro co chcete žít. Pamatujte i na sebe a svůj rozvoj.

Položte si pak otázku: Co konkrétně budu dělat nově a jinak, aby ty klíčové hodnoty se staly mými prioritami?

Kolik času a pozornosti jim budu věnovat týdně?

Jakými konkrétními akcemi, činy se to projeví?

Přeji nám, abychom dokázali změnit svět uvnitř, jen tak se změní svět kolem. Emanuel

 

 

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde