Svoboda volby

VOLBY NIKDY NEKONČÍ –naše denní volby utvářejí život silněji než volby do zastupitelských sborů. Dokonce utvářejí kvalitu našich životů, naši rodinu, společnost…

VĚDOMÍ NÁM UMOŽŇUJE SVOBODU VOLBY

 

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak je možné, že lidé, vzájemně blízcí, v rodinách či týmech vytvářejí prostředí, do kterého se jim nechce vracet? Jak často se těšíte domů, do práce? Zeptejte se svých dětí, jak se těší domů, do školy, či na to až se spolu potkáte?

Prosadit svůj názor a potřebyje bohužel často spojené s návyky tlaku, zastrašování, vyhrožování, shazování druhých, hledání chyb, obviňování, citovým vydíráním a výčitkami. Toto jsou nezralé návyky naplnění a prosazení potřeb. Ano takto se bojuje také o hlasy voličů, či o vlastní děti. Mnohdy těmto způsobům prosazení potřeb říkámezájem o dítě, výchova, nebo leadership.

Nejnebezpečnější je však to, že je nám všem a našim dětem v této podobě skutečně předkládána ukázka rodičů, lídrů (politiků, byznysmenů, celebrit, apod..), že cesta vzhůru vede prostředky: manipulací, lží, vytahování špíny a poukazováním na problémy druhých, neurvalosti a nadáváním, vlastním vyvyšováním a ponižováním i zesměšňováním druhého člověka, také se hodí vyhrožování a zastrašování. Vnímejte paradox situace, kdy vlastní rodič křičí na své dítě: „uklidni se!“. Sám to nezvládá a ukazuje dítěti, jak se naplňují a prosazují potřeby. Ano ten, který je v těchto disciplínách lepší, či má větší poziční moc (šéf, rodič), často vyhraje, ale obvykle k podobným výpadům strhne druhé. Ve jménu svobody, ve jménu práva, ve jménu moci, kterou máme ze své pozice už tisíce let pořádáme větší či menší „křižácké výpravy“ či „ukřižujeme nepohodlné jednotlivce“.

 

V těchto způsobech zjevně chybí tradiční hodnoty – zájmu o názor druhého, vzájemného respektu, důvěry, prospěšnosti, bezpečí, pokory, vděčnosti, lásky člověka k člověku. V tomto prostředí žijeme v této společnosti, škole, rodinách a toto prostředí působí na nás, na naše děti. Samozřejmě se tím v rodinách, firmách i celospolečensky prohlubuje nenaplnění vnitřních potřeb. Máte také potřebu cítit se bezpečí, v dobrých vztazích a ve vzájemné úctě a respektu? Toužíte se cítit emociálně v bezpečí a citově naplněni? Pokud se tak neděje, pak přestože žijeme v blahobytu, jsme často vnitřně chudí a tedy nespokojeni, nenaplněni.

Celá společnost, většina dnešních lídrů, rodičů se neorientuje na vnitřní potřeby lidí, ale na vnější potřeby a podle toho se i chovají. Proto vám lídr, rodič slíbí, že budete mít lepší výsledky, větší platy, důchody, nižší daně a rodič přidá na dárcích a kapesném za odměnu. Prostě stále více vnějšího blahobytu. Nechali jsme si namluvit, že pokud budeme mít více, pak se budeme cítit lépe.

Uvědomme si, že stále častěji objevované příznaky finančních krizí, jsou ve skutečnosti jen periodicky opakované krize hodnot. Jak už v roce 1932 pravil Tomáš Baťa:„To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“

Mravní bída je často zjevná z prostého chování člověka. Je jasné, že se žádný „spasitel - lídr“ neobjeví. Naši lídři nenabízí skutečnou vizi, která vyvede naši společnost z krize hodnot. Potřebujeme naplnit smysluplnou tvořivostí naše srdce a uzdravit naše vztahy. Buďme tím zdravým lídrem tradičních hodnot, vnitřního naplnění, každý sám ve své rodině a ve svém týmu. To je volba, kterou máte plně ve svých rukou. Vy jste tvůrci svého vnitřního prostředí a prostředí vašich rodin a týmů. Je jen na vás, zda energie půjde dál do nesmyslných argumentací, soubojů a obrany nebo do hledání vzájemné prospěšnosti.

Žijeme v době BLAHOBYTU, největší hmotné bohatství v dějinách naší země. V této hmotně bohaté době panuje obrovská nespokojenost a stále rostoucí spotřeba antidepresiv. Je logické, že pokud nás lídři učí hledat špínu, problémy a vytahují i nesmyslné hrozby, snadno podléháme dojmu, že to tak je.  


POZOR: Je to obrovsky nakažlivé! Šíří se zlozvyky, které plíživě ničí naše tradiční hodnoty. V pocitu bezmoci denního života máme pocit práva využít tyto prvky mravní bídy k prosazení svých názorů, potřeb a moci. To se děje denně i ve firmách a rodinách. Říká se tomu vedení lidí výchova.
Buďme prosím velmi vědomí a nenechme se strhnout. Jeví se to a často to je krátkodobě efektivnější cesta prosazení svého. V dlouhodobém horizontu je to cesta do pekel, které se stává součástí našich životů. Peklo je přece atmosféra hrozeb, strachu, nejistot, problémů, lží, manipulací, agrese a ponížení.

 

Jak vytvořit ráj na zemi? Hlavní je zabývat se tím denně… Je nutné obrátit svou pozornost dovnitř a formovat zdravé návyky. A to napříč, někdy destruktivnímu působení prostředí kolem. Těšíte se každý den do práce, domů? Těší se také lidé kolem vás a na vás? Děláte něco smysluplně prospěšného s vášní a radostí? Koho jste dnes podpořili, ocenili? Komu jste dnes udělali radost? Cítíte hlubokou vděčnost? Máte zdravé sebevědomí a cítíte se vnitřně naplněni a úspěšní?

Jistě v tom máme všichni rezervy a můžeme vytvořit zdravější nitro a tím také zdravější prostředí kolem nás. Trvalá změna je možná zevnitř ven. Je to věc vaší volby, je to věc vaší pozornosti. Chcete-li, pokračujte dalšími kroky.

Pojďme pochopit skryté vnitřní síly a pojďmeobnovit tradiční hodnoty rodiny a společnosti, které přirozeně podporují rozvoj osobnosti k prožívání přítomného štěstí a úspěchu v životě.Již 20 let podporuji lidi na cestě rozvoje kvalit člověka, ukážeme si cestu, jak vytvářet kruhy bezpečí, lásky, respektu a vzájemné prospěšnosti, které podporují štěstí a úspěch.

 

S mějte se hezky přeje Emanuel

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde