Více o emoční inteligenci

Více o emoční inteligenci

P. Salovey a J. Mayer definovali poprvé emoční inteligenci jako součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity, emoce, rozlišovat je a využívat tyto znalosti ve svém myšlení nebo chování.

Emoční inteligence je soubor schopností a dovedností, které nám pomáhají emoce nejen zvládat, ale ještě jich využívat k co největšímu osobnímu a pracovnímu prospěchu. (Travis Bradberry a Jean Greavesová kniha Emoční inteligence v praxi – Columbus 2007)

Další definice:

PhDr. Daniel Goleman, americký vědecký pracovník v oboru emoční inteligence: „Na základě dlouholetého výzkumu jsem přišel na to, že ani odbornost, ani naučené vědomosti nejsou zdaleka tím nejdůležitějším pro úspěch v práci i v životě. Z tisíců testů, které jsem provedl jak na studentech, tak na špičkových manažerech nadnárodních společností či ředitelích bank, vyplývá, že to, co nám pomáhá vzhůru, je celá řada obecně lidských vlastností, schopností, které nazývám emoční inteligencí.“

Vědci a odborníci z Yaleovy univerzity a z univerzity v New Hampshire

„Emoční inteligence" je termín, který nejlépe vyjadřuje rovnováhu mezi emocemi a rozumem.

  • míra radostného prožívání života i míra se kterou jedinec zvládá každodenní problémy
  • dle Fiesta a Barrona též osobní moudrost

Vývoj oboru emoční inteligence

  • který hledá své definování a místo v psychologii a její praktické aplikaci v různých rovinách života – výchova, školství, pracovní prostředí apod.

Celkově lze říci, že koncepce emoční inteligence je chápána autory v různé šíři a hloubce záběru.

E. L. Thorndike, profesor na Kolumbijské universitě, byl první, kdo pojmenoval dovednosti emoční inteligence. Jeho termín „sociální inteligence“ odrážel schopnosti jedinců vycházet dobře s ostatními. Emoční inteligence získala své současné jméno teprve v osmdesátých letech 20. století. Brzo následoval intenzivní výzkum vlivu souboru kvalit emoční inteligence na úspěch v životě.

V roce 1995 Daniel Goleman vydal knihu Emoční inteligence, ve které uvedl model s pěti úrovněmi, kvalitami emoční inteligence.

Model se čtyřmi součástmi, které jsou velmi podobné pěti kvalitám, uvedli Daniel Goleman, Richard Boyatzis a Annie McKeeová v roce 2002 ve své knize Primal Leadership (Prvotní vůdcovství). Model slouží k tomu, jak mají lidé chápat emoční inteligenci.

Velmi výrazným způsobem se zasadil o popularizaci a uplatnění konceptu emoční inteligence David Goleman. Napsal několik knih o emoční inteligenci (viz příloha) a je jeden z organizátorů a účastníků světových setkání vědců různých oborů, kteří se zabývají zvládnutím destruktivních emocí a jejich transformací a využitím v praktickém životě. Tento vědec, psycholog byl vyhlášen jako jeden z deseti guru profesního vzdělávání ve firmách a nadnárodních korporacích. Daniel Goleman pojal koncept emoční inteligence široce a rozdělil celý její prostor do pěti základních složek. Nevím, zda Goleman seřadil jednotlivé prvky emoční inteligence dle jejich praktické aplikace v každodenních situacích, ale v každém případě lze tuto procesní souvislost v každé životní situaci spatřit.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde