Co jsou vyšší kvality

Vyšší esenciální kvality vědomí

Především je nutné si uvědomit, že všechny vyšší kvality jsou neduální. Tedy není v nich přítomné jakékoli posuzování myslí, soudy. Je to ryzí bytí teď a tady. Do těchto vyšších kvalit se nelze vmyslet. Lze se tam pouze uvolnit a přijmout je. Vždy tady tyto esence byly a jsou. Jen nás naše mysl od nich odděluje.

To je také důvod, proč jsou tak obtížně popsatelné duálním jazykem. Nemůžeme je plně pochopit, pokud je nepocítíme a neprožijeme. Ta pozitivní zpráva je, že zkušenosti ukazují, že každý z nás jsme je již tu a tam na krátký či delší okamžik prožili. Nyní jde tedy o návrat k něčemu, co je naší součásti. Není třeba se ničemu učit a nic hledat. Vždy to tady bylo a je to součástí nás. „V každém z nás je ukryt diamant“. Pojďme ho očistit a uvolnit ze sevření mysli. Pojďme společně hledat cestu, jak ho žít v denním životě. Diamant ke kterému mám přirozené dispozice.

Pro úvod přece jen trochu mentálního vysvětlení Oscar Ichazo a Emanuel Byrtus:

 

Typ Jedna

Svatá dokonalost

Vědomí toho, že realita je proces, jehož pohyb má směr a záměr. Během tohoto pohybu je každý moment skrze proces spojen s cílem a tudíž dokonalý. (Ichazo)

Dokonalost a Jasný klid

Představte si, že součástí dokonalosti existence je i chyba, nedokonalost. Patří tady, k celku, k jednotě a právě to je dokonalé. Přijměte vše, co je teď a tady. Je to v dokonalé provázanosti a v dokonalém záměru. Tento stav vnímání uvolňuje energii k akcím provázeným jasným klidem. (Emanuel)

Dialog a Dokonalosti a Jasném klidu

 

Typ Dva

Svatá vůle, svatá svoboda

Vědomí toho, že realita, která se odvíjí záměrně a podle přírodních zákonitostí, je vybavena určitou sílou. Nejjednodušší způsob jak s touto silou zacházet, je téci s ní. To je skutečná svoboda. (Ichazo)

Svobodná vůle a Pokora

Představte si, že jste s vědomím pokory vedeni existencí. Jste plně uvolnění a svobodní v tom, jak na to reaguje okolí. Je tam pokora přijetí reakce na vás a vaše činy taková, jaká je. V souladu s vedením uvolňujete svou vůli ve prospěch vyšší vůle. (Emanuel)

Dialog o Svobodné vůli a Pokoře

 

Typ Tři

Svatá harmonie, svatý zákon, svatá naděje

Vědomí toho, že přírodní zákony, které řídí vesmír, neznají výjimky a že tyto zákony jsou naprosto objektivní a navzájem provázané a operují v jednotě. Nejvyšším zákonem je celistvost skutečnosti sama o sobě. Uvědoměním si objektivní a úplné aplikace těchto zákonů je skutečná naděje. (Ichazo)

Naděje a Opravdovost

Představte si, že cítíte spojení s nadějí v objektivitu a spravedlnost vyšších zákonů existence. Můžete být zcela uvolnění a opravdoví ve svém vyjádření a seberealizaci. Objektivní zákony vám vždy přinášejí následky odpovídající opravdovosti a kvalitě vašich myšlenek, pocitů a činů. (Emanuel)

Dialog o Naději a Opravdovosti

 

Typ Čtyři

Svatý původ

Vědomí toho, že všechny individuality se rodí na základě přirozených, objektivních zákonů a že tyto zákony jsou po celý život v nich aktivní. Protože všechny zákony jsou navzájem propojeny, je každý v intimním fyzickém spojení s celistvostí reality – vesmíru. Z toho vyvěrá opravdová originalita. (Ichazo)

Spojení se Zdrojem a Vyrovnanost

Představte si to intimní spojení s celistvostí sebe sama, s celkem, existencí. Cítíte to spojení s původním Zdrojem, které vás provází na každém kroku, v každé myšlence a činu a trvale vás vyživuje. Cítíte se zcela vyrovnaní. Z toho místa spojení a vyrovnanosti přichází inspirace a síla tvoření. (Emanuel)

Dialog o Spojení se Zdrojem a Vyrovnanosti

 

Typ Pět

Svatá vševědoucnost, svatá transparence

Je vědomí toho, že neexistuje oddělení či odcizení – pokud, potom jen jako mentální halucinace – protože každý skrze působení objektivních zákonů ve svém těle, je intimně spojen s celým vesmírem. Vesmírné zákony řídí všechny aspekty nás samých, neexistuje možnost se schovat před vesmírem, nebo zabránit působení přirozeným procesům. Pokud tomuto porozumíme, žijeme v naprostém míru s minulostí. (Ichazo)

Moudrost a Uvolněnost

Představte si to trvalé spojení s existencí, která vám dává dostatek energie a všech zdrojů. Přesně to, co potřebujete, je právě teď a tady. Jste s tím zcela spojeni a vyživeni. Prožíváte plně to, co je, a to vám přináší vnitřní moudrost, která se skrze vás demonstruje v myšlenkách, pocitech a činech. (Emanuel)

Dialog o Moudrosti a Nelpění

 

Typ Šest

Svatá síla, svatá víra

Vědomí toho, že vesmír je samoregulující se mechanismus, který se nachází ve stavu rovnováhy, ve kterém člověk žije ve stavu harmonie s realitou a může dosáhnou své osobní naplnění, pokud respektuje objektivní zákony, které řídí tuto rovnováhu. Víra je svatá idea, nikoliv slepé přesvědčení. Odpovídá vědomí toho, že každý má svojí esenci a že tato esence pochází od boha a náleží bohu. (Ichazo)

Důvěra a Odvaha

Představte si , že máte odvahu být svým vnímáním plně a jenom teď a tady. Jste plně ve spojení se zemí, existencí. Důvěřujete zákonům a síle, která vás nese. Důvěřujete, že vám přináší přesně to, na co jste připraveni a s touto silou následujete a realizujete tvořivý proces. (Emanuel)

Dialog o Víře a Odvaze

 

Typ Sedm

Svatá moudrost, svatá práce, svatý plán

Vědomí toho, že skutečnost existuje jako důsledek momentů, kde každý je vnímán jako přítomnost a že můžeme stálý rozvoj vesmíru vnímat tím, že žijeme v přítomnosti. Pouze pracováním v přítomnosti můžeme vykonat skutečnou práci a dosáhnout pravých výsledků. (Ichazo)

Přítomnost plánu a Střídmost

Představte si plnou bdělost, vnímavost a prožitek v přijetí sebe, lidí, situací, věcí, jaké jsou. Tvoření a vývoj skrze vás, kolem vás. Plně teď a tady. Vy sami a každý nový moment je plně a hluboce vstřebán jako součást existence. (Emanuel)

Dialog o Přitomnosti a Střídmosti

 

Typ Osm

Svatá pravda

Je vědomí toho, že vesmír existuje objektivně teď a tady. Tato existence má svojí vlastní definici, která existuje nezávisle na tom, zda jí někdo rozumí či nikoliv. Jednotlivec zažívá úplnou pravdu reality, pokud prožívá každý okamžik jako nový, aniž by měl předpojaté myšlenky o tom, co by se mělo stát. (Ichazo)

Pravda a Nevinnost

Představte si úplnou a nevinnou otevřenost všemu, co přichází. Kvalita nevinné otevřenosti vám umožňuje být uvolněný, citlivý a spojený s existencí. V tomto stavu bytí citlivě a s vnitřním klidem realizujete pravdu, která je. (Emanuel)

Dialog o Pravdě a Nevinnosti

 

Typ Devět

Svatá láska

Vědomí toho, že zákony, které řídí realitu, jsou objektivní, ale ne chladné, protože tyto zákony nutně vedou ke stvoření organického života. Život sám o sobě – jako všechny přirozené fenomény – plní kosmický záměr. V okamžiku, kdy je zničen verbální mechanismus ducha, objevuje se jako přirozený duševní stav láska. Láska vzniká v tom okamžiku, kdy člověk vnímá stvoření a říká: „Bože děkuji ti“. (Ichazo)

Láska a Správný čin

Představte si, že jste bděle vnímaví a spojeni s existencí, tím, co je teď a tady. Cítíte se plně vědomě vnímaví, v lásce následujete impulsy ke správným činům, které se skrze vás realizují. (Emanuel)

Dialog o Lásce a Správném činu

 

 

Hodnoty lidství...

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde