Střídmost a přítomnost

Střídmost a přítomnost

Martina: Vyšší kvalitou mysli typu sedm je přítomnost, bytí tady a teď. Všechny vyšší kvality ale vyvěrají z přítomnosti, jsou přítomné právě v bytí tady a teď. Jaký je tedy rozdíl mezi přítomným bytím, které je základem všech vyšších kvalit, a přítomností – sedmičkovou vyšší kvalitou mysli?

Emanuel: Musíme si uvědomit, že každá vyšší kvalita je neduálního charakteru a je výsledkem specifické cesty vývoje určitého typického zaslepení. V případě sedmičkového bodu je toto zaslepení únik od nepříjemného a bolestného k idealizaci a projekci příjemného. Tedy toto specifické zaslepení je úplné odklonění od vnímání teď a tady k různým formám projekce, sebeklamu. Což zcela jistě dělají všichni ostatní lidé a typy. Nicméně tady je tento odklon od tohoto vyššího stavu vědomí velmi silný, proto je logicky tady zdůrazněn ten návrat k bytí v přítomnosti, který je ovšem důležitý pro nás všechny. Podobně je pro nás všechny stejně důležitý jasný klid, pokora, opravdovost a další vyšší kvality ostatních typů. Je tady skutečně devět cest a bran, kterými je možné projít k návratu domů, do jednoty, kde jsou přítomny všechny vyšší kvality v jediném přítomném okamžiku. Tedy ta specifická cesta transformace mysli od sebeklamu k vědomí přítomného okamžiku takový jaký je právě teď a tady.

 

Martina: Vyšší kvalitou srdce je pro typ sedm střídmost. Ta se mimo jiné řadí mezi sedm ctností, které jsou protipólem sedmi hlavních hříchů. Wikipedie ji stručně charakterizuje jako „Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda““. Ctnost střídmost stojí proti hříchu nestřídmosti či obžerství, které v širším významu znamená nadměrnou konzumaci čehokoli, požitkářství. Koresponduje nějak vyšší kvalita střídmosti s tímto pojetím?

Emanuel: Ano, všechny křesťanské „hříchy“ se nutně objevují v enneagramu v typických návycích. Empirické studium typů ještě přirozeně objevilo a přiřadilo šestkový strach a trojkovou ješitnost. To jen ukazuje na cestu sebepozorování a sebeuvědomění lidstva, která se do jisté míry kryje v různých tradicích. V enneagramu však není nestřídmostí míněn onen projev v chování. Chování je vnímáno v tomto systému spíše jako důsledek emoční nestřídmosti. No a emoční nestřídmost má tisíce projevů v chování. V emoční rovině je to jakýsi vnitřní neklid, nepokoj, který se stále intenzivně aktivuje. Projevuje se určitým nadšením pro pouze příjemné a pozitivní podněty. Cílem je naopak vyhnout se všemu nudnému, nepříjemnému a bolestnému. Každý jiný podnět je lepší než tato nepříjemná chvíle. V chování se to pak může projevit jako ono obžerství, nestřídmostí v návštěvách nových zajímavých míst, v povrchním otevírání nových a nových obzorů, nikdy nedokončených záměrech apod….
Specifická transformace srdce je ve schopnosti být schopen prožít plně vnímavý a citlivý život takový, jaký je. Přestat vylučovat nepříjemné a bolestné. S otevřeným srdcem zůstat plně vnímavý k věcem, situacím a lidem jací jsou.

 

Martina: Vstřebání obecně znamená pohlcení. Chápu to tak, že vstřebávám vše, co přichází, nerozlišuji, nevybírám, nechávám přijít a vstoupit vše – pozitivní i negativní. Jak mám ale vstřebat to negativní tak, aby neublížilo? Prosté pohlcení může znamenat jen přijetí do systému, kde se to negativní může usadit někde hluboko, jako kal na dně. Není ve vstřebání jako esenci skrytá i transformace toho, co absorbuji?

Emanuel: Každou esenci vnímám jako energii určitého zabarvení, která vyživuje a podporuje určitou kvalitu bytí. Vstřebání je vibrace, která je vše pohlcující, vše prostupující a vše zahrnující. Tedy mne, tebe, lidi dobré i zlé, bolest i radost. Vše co prostoupí vstřebání je transformováno do nové dimenze, nové kvality. Vše je v jednotě.

 

Martina: „Sedmičky“ jsou plné nadšení, energie a nápadů. I to jsou velké dary. Zdá se to jako rozpor – skloubit tyto dary s dary přítomnosti a střídmosti...

Emanuel: Naopak je možné zůstat plný nadšení ze života, jaký je. Jen k tomu nepotřebuješ tolik „smetánky“ a „dortíků“ – tedy vyhledávání nových příjemných zážitků. Plná přítomnost věcem a situacím jaké jsou v plnosti a hloubce přináší naplnění tichým nadšením a energií života. Toto spojení z přítomnosti, střídmé a plně absorbující vše co je, plně otevírá skutečné nové dveře možnosti a bohatství, které je tady otevřeno pro každého z nás. Pojďme společně otevírat brány ke skutečným zdrojům bohatství.

 

Newsletter - obsah...

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde