My jsme organismus

MY JSME ORGANISMUS – znamená my všichni, lidé a vše živé i neživé kolem nás i uvnitř nás. Pojďme se chovat s vědomím vzájemné prospěšnosti. MY lidé jsme tvůrci a jsou nám dány všechny nástroje pro tvoření života. Pojďme společně a trvale navyšovat kvalitu vědomí k prospěchu sebe, blízkých a celého nádherného světa.

Vize Emanuela, ke které vás zvu, je:

„Vědomím k růstu bohatství života“

Jasné pozvání najdete v každé naší práci i na stránkách Umění života – „Pojďme vědomě společně tvořit krásnou zahradu pro život“.

 

Zveme vás do zahrady tvoření života. Důležité je umět si „zahradu života“ před-stavit. Představte si vaši rodinu, váš pracovní tým jako prostor vzájemné prospěšnosti, kde každá buňka (člověk) prospívá druhé (člověku). Tím vytvářejí silný celek, kde dochází k vzájemnému obohacování.

Je důležité o té možnosti nejen vědět ale především to žít! Svým objevováním, poznáváním a obohacováním jsme spolutvůrci a součást zahrady života. Každý pracuje na své zahradě (osobnosti) a pokud činí vědomé, jasné kroky růstu v denním životě obohacuje lidi a svět kolem. Do zahrady života zabudováváme nové a nové prvky, po kterých toužíme.Tuto osobní zkušenost sdílíme ve prospěch celku – velké zahrady. Svým otevřeným sdílením se stáváme obohacujícím prvkem. Vašimi příspěvky získává velká zahrada na barevnosti a plnosti, skutečném bohatství.

 Chcete tvořit společně svobodnou „zahradu života“? Nabízíme možnost přijít svobodně na zahradu, kde můžeme být obohaceni a obohacovat. Je to zcela svobodné a tvůrčí. Navštivte naše podporující setkávání, program pro lepší život.

Pokud však chceme být skutečně obohaceni, je důležité, abyste dáváli i vy sami! Jak je to možné dělat? Vědomě zkoumejme reálný život. Hledejme v něm přírodní principy, duchovní zákonitosti! Užívejme je v denním životě a z užívání sdílejme zkušenosti, tak se obohatíme vzájemně.

Aktuality

Inspirace

Vzhledem k situaci v této krásné zemi jsou všechny akce do odvolání zrušeny.

O to intenzivněji píšu inspirace pro vás v „Příbězích života s principy“ na této stránce https://setkey.ck.page/3205630d02

Malá inspirace ihned:

Život nikdy nekončí, ano, zvláště v krizích a problémech je čas na odpovědnost k sobě. Já můžu dávat Vám, jen to co mám. Není to sobecké, je to lidské. Týká se to všeho: pokud mám v peněžence 500 Kč, tak vám můžu dát jen 500 Kč; pokud mám jen trochu lásky a mnoho frustrace, můžu vám dát trochu; pokud mám jen zbytky klidu a mnoho stresu, můžu vám dát jen zbytky; pokud mám jen špetku důvěry a mnoho obav, pak vám můžu dát jen špetku... Všechno co mám, je uvnitř mne a když to tam najdu, tak to můžu dát i vám... Ano buďte zdravě sobečtí, postarejte se zdravě o sebe, pak to ihned dejte světu kolem. Jinak se o vás budeme muset starat my kolem... Pokud máme strach dávat a hromadíme, zastavujeme proudění, tok a blokujeme, aby k vám přiteklo něco dalšího, bohatšího... Není to ovšem oko za oko, zub za zub. Postaráte se o sebe a máte, někde, někomu to uvolníte, dáte nezištně k prospěchu ostatních a ejhle, ono se zase pro mne objeví něco, co potřebuji já... Moje potřeba je vaše příležitost a vaše potřeba je příležitost pro mne. Rovnováha dávaní a braní je základním principem fungování toku bohatství Života ve všech jeho formách... Zvažte zda příliš nehromadíte či příliš nerozdáváte. Zdravý ORGANISMUS vždy udržuje harmonii. Jak jste se dnes postarali o sebe? Dávejte s pocitem dostatku a přijímejte s pocitem vděčnosti. Co jste dnes dali? A co jste dnes s vděčností přijali.

 

Možné nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde