My jsme organismus

MY JSME ORGANISMUS – znamená my všichni, lidé a vše živé i neživé kolem nás i uvnitř nás. Pojďme se chovat s vědomím vzájemné prospěšnosti. MY lidé jsme tvůrci a jsou nám dány všechny nástroje pro tvoření života. Pojďme společně a trvale navyšovat kvalitu vědomí k prospěchu sebe, blízkých a celého nádherného světa.

Vize Emanuela, ke které vás zvu, je:

„Vědomím k růstu bohatství života“

Jasné pozvání najdete v každé naší práci i na stránkách Umění života – „Pojďme vědomě společně tvořit krásnou zahradu pro život“.

 

Zveme vás do zahrady tvoření života. Důležité je umět si „zahradu života“ před-stavit. Představte si vaši rodinu, váš pracovní tým jako prostor vzájemné prospěšnosti, kde každá buňka (člověk) prospívá druhé (člověku). Tím vytvářejí silný celek, kde dochází k vzájemnému obohacování.

Je důležité o té možnosti nejen vědět ale především to žít! Svým objevováním, poznáváním a obohacováním jsme spolutvůrci a součást zahrady života. Každý pracuje na své zahradě (osobnosti) a pokud činí vědomé, jasné kroky růstu v denním životě obohacuje lidi a svět kolem. Do zahrady života zabudováváme nové a nové prvky, po kterých toužíme.Tuto osobní zkušenost sdílíme ve prospěch celku – velké zahrady. Svým otevřeným sdílením se stáváme obohacujícím prvkem. Vašimi příspěvky získává velká zahrada na barevnosti a plnosti, skutečném bohatství.

 Chcete tvořit společně svobodnou „zahradu života“? Nabízíme možnost přijít svobodně na zahradu, kde můžeme být obohaceni a obohacovat. Je to zcela svobodné a tvůrčí. Navštivte naše podporující setkávání, program pro lepší život.

Pokud však chceme být skutečně obohaceni, je důležité, abyste dáváli i vy sami! Jak je to možné dělat? Vědomě zkoumejme reálný život. Hledejme v něm přírodní principy, duchovní zákonitosti! Užívejme je v denním životě a z užívání sdílejme zkušenosti, tak se obohatíme vzájemně.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde