Jak pracuji ve firmách

Jak pracuji ve firmách

„Dnes si může každý koupit jakoukoliv technologii a vyrábět. Jediné, co rozhodne o úspěchu, je lidský faktor.“
Jack Welsh, CEO, Ge Group

„Dosažení úspěchu závisí na kvalitě leaderů okamžiku. Společně objevíme a rozvineme vaše kvality přirozených dispozic stylu vašeho leadershipu, pro vyšší úspěšnost a pocity naplnění a štěstí.“
Emanuel

 

Vnitřní leadership

Programová náplň Vnitřního leadershipu je zaměřena především na osobnost - leadera v jeho celistvosti a hloubce.

Vnitřní leadership znamená především rozvoj schopností být vědomým tvůrcem svých myšlenek, pocitů a činů. Vytvářet žádoucí návyky v myšlení, emocích i chování, které vedou k žádoucím výsledkům.

Motto programu: „Jen ten proces, který vědomě pozorujete, ten můžete vědomě řídit a ovlivňovat!“

Koncepce Vnitřního leadershipu vychází z modelu stavby a stavebních kamenů. Každý jednotlivý modul - kámen má svůj samostatný význam a užitek. Lze je užívat jednotlivě nebo skládat v menších či větších celcích. V mysli a zkušenosti jedince se tak postupně vytváří síť, která se vzájemně postupně zahušťuje a dosahuje většího záběru, jak do šířky, tak především do hloubky vědomí. Každý stavební kámen může mít své specifické zaměření a být zcela izolován. Je li však podepřen dalšími (dlouhodobý program), vytváří se mocná zeď nového vědomí, která se pak přirozeně aplikuje v mnoha životních situacích - ať již pracovních či osobních. Vše je vždy propojeno do harmonického celku s mnohovrstevným ziskem jak v pracovním či osobním životě.

Vnitřní leadership se opírá o přirozené zákonitosti učení a tvoření a aplikuje principy,které jsou inspirovány životem.

Přirozené zákonitosti učení uplatněné v programech Vnitřního leadershipu:

Při své práci, tréninku v programech Vnitřního leadershipu vycházím z „Celostního procesu tvoření“, výsledků a poznání stylů leadershipu účastníků a jejich přirozených darů, čímž vytvářím podmínky pro optimální zapojení všech účastníků a aplikaci naučeného do praxe.

 

Klíčové principy Vnitřního leadershipu:

1. „Jsme vědomými tvůrci sebe a svého života.“ - Podpora vědomých tvůrčích schopnosti při tvorbě své osobnosti, svého života.

2. „Známe proces tvoření a jeho zákonitosti a aktivně ho užíváme.“ - Celostní přístup k tvoření - zlepšení kvality myšlení, emoční svobody a výkonnosti v dosahování na úrovni chování.

3. „Klíčovým nástrojem tvoření je pozornost a naše vědomí.“ - Nárůst vědomí sebe a přirozených zákonů podporuje vytvoření samoučícího prostředí

4. „Vždy znám svůj cíl, výsledek, užitek a směřuji k němu.“ - Klíčový je výsledek – cíl a jeho dosahování v harmonii s cestou, přírodou a mezilidskými vztahy.

5. „Výsledku dosahujeme v souladu se zájmem celku a každé jeho části.“ - Etický přístup směřující k prospěchu všech zúčastněných.

6. „Trvale objevujeme, tvoříme a vědomě užíváme nejnovější objevy účinných nástrojů.“ - Získání účinných nástrojů a modelů pro proces tvoření a dosahování výsledků, cílů.

7. „Trvalá změna je možná zevnitř ven.“ - Aktivní tvorba nových návyků na všech třech úrovních – mysl, emoce, chování.

8. „Nárůstem osobní odpovědnosti k nárůstu osobního vlivu (svobody) a sebedůvěry“ - Tento přirozený princip je součástí našeho vedení ve všech programech

9. „Zaměření pozornosti směřujeme k dosažení výsledku a učení.“ - S respektem k situaci hledáme efektivní kroky teď a tady k řešení a reálnou situaci vytěžíme do učení (nepracujeme s problémy a o to efektivněji je řešíme).

10. „Věříme v potenciál klienta, který pomáháme rozvinout.“ - Bohatství je ve vás a my jsme průvodci na cestě k jeho odkrytí

Koncepce dlouhodobého programu Vnitřní leadership

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde