Přínos koučování

Přínos koučování

Emanuel Byrtus - Pro život.info:

Co získávám koučováním pro život?

Naučíte se vést své myšlení, pocity a činy k žádoucím výsledkům.

Naučíte se zásadám a principům, jak se učit, vytvořit si prostor pro rozvoj a učení.

Naučíte se zásadám práce se svou myslí a objevíte svůj vrozený dar - potenciál.

Naučíte vědomě tvořit své návyky, tím získáte trvalý efekt pro svůj život. Navýšíte svou emoční inteligenci.

Koučování vám umožní skloubit osobní i pracovní cíle v rámci daných časových možností a tím výrazně navýší kvalitu vašeho života. Zásadními přínosy je dále změna smýšlení o sobě, zvýšení sebevědomí, navýšení harmonie ve všech oblastech vašeho života. Samozřejmě také možnost další aplikace získaných dovedností v ostatních oblastech vašeho života.

Je to mnohovrstevný zisk v procesu učení, jak využít získaného pro další úspěchy ve vašem osobním i pracovním životě.

Pokud se to vše naučíte se sebou samým, pak to budete umět i v jednání a přístupu k účinnému ovlivňování lidí ve vašem okolí – děti, partnerství, pracovní týmy. Tedy zlepšení spolupráce a osobních vztahů.

Nabízím vám jedinečný přístup k vašemu potenciálu, zásadní pozitivní změnu pro váš život.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde