Co je koučování?

Co je koučování?

Emanuel Byrtus - Pro život.info:

Realizace pozitivní změny zlepšením kvality myšlení.

• Kvalitou myšlení dosáhnout pozitivních pocitů a tím energie, nadšení
• Tuto energii převést do konkrétních, cílených akcí a činů
• Prostřednictvím cílených akcí dosáhnout pozitivních, žádoucích výsledků

Koučovací přístup „pro život“ využívá výše uvedenou zákonitost přirozeného tvůrčího procesu!
 

Přečtěte si v příloze dva letáky o koučování

 

Kdo je kouč?

Kouč je ten, kdo vám poskytne maximální podporu rozvoji vašeho myšlení, cítění a akcí, které vedou k výsledkům. Kouč je ten, kdo zná perfektně strukturu, cestu, jak to udělat. A vy máte potenciál tu cestu zvládnout! Koučování se zkušeným koučem výrazně navyšuje efektivitu.  Mít vlastního kouče znamená mít někoho, kdo vám pomůže posunout se zásadním způsobem tím správným směrem.

Pro koho je koučování určeno?

Pro všechny kdo chtějí rozvíjet svůj potenciál a dosahovat výsledků! Pro ty kdo chtějí navýšit efektivitu řešení a dosáhnout náročných osobních, pracovních či podnikatelských cílů. Velmi účinné postupy v podpoře živnostníků, malých a středních firem, kde je efekt velmi dynamický!

Pro všechny kdo hledáte řešení, kde bude prokazatelný výsledek a pokrok! Vše průběžně monitorováno, sledováno a vyhodnocováno. Zvláště na začátku a konci koučovacího procesu!

Co je koučování pro život?

Profesionální koučování je trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich profesionálním i osobním životě. V procesu koučování klienti dosahují výsledků a prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a tvoří vědomě novou kvalitu svého života.

Koučování dle Results pracuje s nejnovějšími poznatky o fungování mozku. Zákonitosti fungování jsou obsaženy v celé struktuře metodologie a klient během koučovacího procesu transformuje svůj způsob myšlení a emoční inteligenci.

Během koučování jste to právě vy, kdo má ten jedinečný potenciál a veškeré zdroje i vlastnosti nezbytné pro dosažení vašich cílů. Vy jste tvůrce svých cílů, cesty i výsledků. Vy jste tvůrce svých myšlenek, pocitů a činů. Koučováním vše tvoříte vy! Učíte se být skutečnými tvůrci s plným vědomým zaměřením a realizovat svůj potenciál.

Koučování má následující cíle:

Výsledek efektivně. Soustředit se na nalezení řešení a poskytnout nástroje pro dosažení cílů, které vás opravdu motivují.

Učení hravě. Mění hluboce zažité vzorce a postoje myšlení a vzorce emočních reakcí

Koučování se liší od psychoterapie, mentorování i od profesního či odborného poradenství. 

Proč u mě a nově?

Trvale rostou nároky na kvalitu vzdělávacích a rozvojových programů. Zvláště v době krize je vyšší nárok na efektivitu a prokazatelné výsledky. Proto je tady pro vás vyvinut nový přístup k učení se a rozvoji potenciálu. Tento nový přístup se nespokojuje jen s tím dát vám nástroje jak to dělat a naučit vás dovednostem. Ukazuje se, že ke skutečným výsledkům je potřeba více.

Dle nejnovějších objevů neurověd a zkušeností se ukazuje, že je potřeba učit se vést nejen své činy a umět potřebné dovednosti. Zkušenosti a nové objevy ukazují, že je nutné umění především vést své myšlení a pocity, které nás dovedou ke správným činům a žádoucím výsledkům!  Nabízím vám ve svých programech učit se tvořit svůj život zaměřením na vaše myšlení a pocity. Toto zabezpečuji formou koučovacího přístupu. Součástí každého programu a kroku učení je proto tvoření vašeho nového myšlení a pocitů v dané oblasti. Dále je nutné vše převádět do konkrétních kroků v praxi, směrem k dosažení žádoucích výsledků. Budete dlouhodobě vedeni k dosažení vámi vytýčených výsledků. Mnou vytvořené programy vám nejen dají dovednosti a trénink. Jsou zaměřeny na změnu vašeho myšlení a prožívání a pak dostanete podporu ve formě zavedení změny do praxe. Budete vedeni k důslednému užívání získaných nástrojů po dobu tří měsíců.

Jen bláhovec si myslí, že je možné dosáhnout jiných výsledků stejnými způsoby.

Co mně přivedlo ke koučování?

Nejdůležitější motiv je mé trvalé hledání smyslu života a nástrojů, které mně a lidem pomůžou k úspěchu a pocitu štěstí. Jsem přesvědčen, že smyslem života je prostě: „cítit se dobře“.  Vypadá to tak nějak obyčejně, jednoduše. Ale zkuste se jeden celý den, opravdu celý, „cítit se dobře“. Můžete tomu také říkat být šťastný, nebo být naplněný, v lásce, být v pohodě apod.

Tak jsem postupně sbíral nástroje. Jeden úžasný nástroj, který jsem poznal mně přinesl hluboké pochopení toho, jak funguje má vnitřní motivace a jak ji ovlivnila minulost. Je to nástroj emoční inteligence (řízení emocí) a především enneagram. Druhý úžasný nástroj, předmět mého studia byly techniky mentální práce, tedy to, jak funguje mozek (řízení mysli). Celá široká, nesmírně dynamicky se rozvíjející oblast neurověd. Poznání důležitosti zaměření pozornosti v oblasti dosahování cílů a dělby práce to byly poznatky produktového managementu (řízení činů). Pak ale přišla syntéza všeho. Propojení a celostní přístup. Jako když se celý život připravujete na poslání, životní úkol. Vždy jsem cítil, že jim je pomoc druhým, aby dosáhli toho co chtějí, naplnění.

Studoval jsem knihy a literaturu o koučování, absolvoval jsem koučovací tréninky dle metodologie GROW, koučoval. Připravil metodické programy k výuce koučování.  Také absolvoval certifikovaný trénink metodologii Results.  Jasná a strukturovaná metodologie Results činí z koučování mistrovský nástroj. Ve svém koučování propojuji nejnovější poznatky z fungování mozku aplikované metodologii Results (http://www.resultslifecoaching.com.au) (licencována ICF - international coach federation) a nejnovějších objevů psychologie osobnosti – enneagramu. Toto propojení umožňuje efektivní řešení s respektem k jedinečnosti a hloubce vaší osobnosti.

Tak mám touhu dávat dál vše, co jsem za celou dobu získal. Mám jasný záměr pomoci lidem měnit svůj obraz o sobě, lidech a světu a tím dosahovat požadovaného v souladu a ve prospěch všech zúčastněných. Pokud pak dáváte s čistým vnitřním úmyslem, příjemce se vždy najde. Tak, pokud se chcete více naučit o sobě, svém potenciálu, pak stačí zavolat, napsat. První krok je na mé straně. Dostanete úvodní koučovací sezení zdarma! Těším se na setkání.

Jak koučování probíhá?

Koučování se odehrává v pravidelných individuálních sezeních - 1x za týden nejméně však 1 x za čtrnáct dnů v rozsahu cca 1,5 - 3 hodiny.
Převažující formou koučování budou osobní setkání, dle aktuální potřeby lze však využívat také jiné formy (telefonické, skype aj.). Témata a harmonogram koučování budou ujasněny při první schůzce s koučem. Po úvodním koučovacím sezení (zdarma) nastavíme dle vašich požadavků program dlouhodobého, transformačního rozvoje nebo střednědobý plán dosažení cílů či krátkodobé řešení dílčích problémů,

Potřebujete vědět více informací v osobním kontaktu? Dejte mi, prosím, na sebe spojení. Zavolám vám osobně. Diskrétní podpora zajištěna.
email: emanuel.byrtus@prozivot.info

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde