Co jsou emoce?

Co jsou emoce?

O významu tohoto termínu se filosofové a psychologové přou už mnoho let. Na jednotné definici se neshodli.

Několik náhledů a definic k emocím

emoce

  • z řeckého slova e - motere: motere pohybovat se, předpona - e pohyb směrem pryč

emoce

  • širší pojem než cit – zastřešuje subjektivní zážitky libosti a nelibosti

emoce

  • popudy k jednání
  • okamžité pokyny pro zvládání životních situací
  • jsou provázeny fyziologickými změnami a motorickými projevy

emoce (oxfordský slovník)

jakékoliv rozrušení nebo znepokojení mysli, pocit, vášeň, stav jakéhokoliv mentálního rozrušení či rozčilení

Dodnes se vědci také neshodli v tom, které že z emocí by měly být považovány za primární, tj. ty z kterých pak vznikají jemnější odstíny. Objev Paula Ekmana z Kalifornské univerzity v San Francisku: zjistil, že specifický obličejový projev čtyř emocí (strachu, zloby, smutku a potěšení) rozlišují lidé ve všech kulturách stejně - včetně negramotných národů, neovlivněných masovými médii. Proto tyto emoce považuje za univerzální. Ekman pracoval s fotografiemi obličejů, které vyjadřovaly jednotlivé emoce. Tyto fotografie ukazoval lidem z kultur velice vzdálených. Všichni tito lidé z různých koutů světa rozlišovali při Ekmanově pokusu stejné základní emoce.

univerzální emoce (podle výzkumu a objevu Paula Ekmana)

strach; zloba; smutek; potěšení

8 základních emocí (dle psychologického slovníku Hartl)

radost; strach; důvěra; vztek; překvapení; smutek; anticipace; znechucení

kategorie emocí podle Golemana

hněv; láska; smutek; překvapení; strach; rozhořčený odpor; radost; hanba

Hněv – zuřivost, hrubost, nenávist, zloba, popuzenost, rozhořčení, roztrpčenost, zaujatost, podrážděnost, otrávenost, nepřátelství, v extrému až patologická nenávist a násilí

Smutek – žal, zármutek, neradost, sklíčenost, neveselost, melancholie, sebeobviňování, osamělost, zoufalství, v patologickém stavu až těžká deprese

Strach – úzkost, nervozita, ustaranost, zděšení, obavy, zlé předtuchy, ostýchavost, podezřívavost, popudlivost, hrůza, děs, lekavost, pochybnosti, v psychopatologii pak fobie a panika

Radost – štěstí, úleva, spokojenost, blaho, potěšení, pobavenost, hrdost a zadostiučinění, smyslové potěšení a rozkoš, vzrušení, nadšení, zanícení, uspokojení, euforie, rozmarnost v extrému pak mánie

Láska – přátelství, důvěra, tolerance, vřelost, přijetí, laskavost, přitažlivost, oddanost, obdiv, zamilovanost, okouzlení

Překvapení – šok, údiv, ohromení, úžas

Rozhořčený odpor – pohrdání, opovržení, znechucení, přezíravost, averze, nelibost, zhnusení, ošklivení si

Hanba – vina, stud, zármutek, zklamání, výčitky, svědomí, poníženost, lítost, pokoření, zkroušenost a kajícnost

Nálada – jsou na rozdíl od emocí méně vyhraněné a trvají mnohem déle než emoce. Jen velmi vzácně a málokdo se vydrží zlobit celý den, je však zcela běžné být celý den ve špatné náladě, podrážděný. V takové náladě pak snadněji podléháme momentálním projevům zlosti, které jsou kratší.

Temperament – jsou dynamické vlastnosti osobnosti, které se souhrnně nazývají temperament. Je to soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi organismu na různé podněty a zároveň je to tendence organismu měnit nálady. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament tedy určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Vypadá že je více vrozený.

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde