Emoční leadership


Leadership? – koho chceme vést, když neumíme vést sebe?

 

Úvahy o leadershipu se ubírají především směrem, jak vést druhé lidi k výsledkům. Pokud mluvíme o leadershipu, pak mluvíme mnohem více o vedení lidí než o vedení sebe sama. Přirozená zákonitost říká: „Tam kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“. Položme si proto nyní několik otázek sebeuvědomění:

Kolik procent pozornosti v průběhu dne směřujete k okolí a kolik procent pozornosti věnujete sobě? Tedy tomu, že si vědomě uvědomujete, jak se cítíte, jaké máte myšlenky a vědomě volíte své činy?

Při otázkách v úvodu seminářů Emočního leadershipu zjišťuji, že procento, které směřuje k vědomí sebe sama je minimální. Nové objevy psychologie říkají, že více než 90% pozornosti směřuje ven. Snažíme se mít kontrolu nad svým okolím a zřejmě proto často ztrácíme kontrolu nad sebou.

Další přirozená zákonitost je: „Jen ten proces, který si vědomě uvědomujeme, ten můžeme také vědomě řídit“. Jednou jsem byl hostem setkání podnikatelů, kde více než 90 majitelů firem a top manažerů řešilo jak vést a řídit týmy, společnost, procesy. Byli trochu zaskočeni myšlenkou, že je potřeba se zabývat také řízením sebe. Pro navýšení schopnosti dosahovat výsledků, však potřebujeme také řídit sebe sama a nejen lidi kolem. Potřebujeme nutně posílit kvalitu řízení svých myšlenek, které zásadním způsobem ovlivňují naše emoce a tedy energii. Emočně můžeme být buď „otráveni“, pak otravujeme také druhé. Druhá polarita pak je, že jsme nadšeni, a pak šíříme nadšení. Kolik lidí jste tento týden nadchli? A kolik lidí jste otrávili, eventuálně kolik jich zůstalo po vašem setkání lhostejných? Ano vnímáte to správně: emoce = motivace!

Klíčová schopnost leadera je tah na branku. Musíte mít vizi, strategii, zdroje a mnoho dalších prostředků, jak dosáhnout cílů. Bez motivace, chuti a energie sebe a lidí kolem, to však stejně nepůjde. Potřebujete tu schopnost nabudit sám své nadšení a šířit ho v okolí?

 

Vnímáte ten rozdíl?

Ano lidé standartně uvažují tak, že jsou přesvědčeni, že vnější okolnosti jsou příčinou jejich pocitů. Pokud máte takové přesvědčení, pak jste obětí vnějších vlivů! Pamatujte, že vědecké výsledky ukazují že: 10% vašeho dlouhodobého štěstí je ovlivněno vnějšími okolnostmi; 90% štěstí je ovlivněno ne vnějším světem, ale tím, jak váš mozek interpretuje tento svět. (ted.com - Shawn Achor: Šťastné tajemství pro lepší práci)

Ve skutečnosti jsme přece my tvůrci svých myšlenek i pocitů! Tedy jsme za ně odpovědni!

 

Je potřeba překonat a změnit chybná přesvědčení, která říkají, že se nejdříve musíme hodně učit a pracovat, abychom dosáhli výsledků a pak byli šťastní. Mozek však funguje jinak. Podívejte se na obrázek níže:

 

Tvoření se děje po ose – myšlenka, pocit (emoce), čin, který přináší výsledek.

Potřebujeme nutně zkvalitnit celý proces tvoření tak, abychom nevytvářeli bloky na úrovni myšlenek (neg. myšlenky), pocitů (otrávení, rezignace, odpor) avšak ani na úrovni chování. 

Pokud tento proces tvoření zvládnete, pak jste schopni kultivovat a měnit své nežádoucí návyky a vytvářet pozitivní - nové. Celý proces učení je závislý na schopnostech mít vnitřní motivaci, chuť a udržet pozornost na učení se nového. Nejnovější výzkumy mozku ukazují, že neuroplasticita (schopnost vytvářet nové nervové okruhy, tedy návyk) je prakticky nekonečná. Rozvoj lidského potenciálu je závislý na naší vědomé pozornosti v čase, počtu opakování a pozitivní zpětné vazbě, kterou si poskytujete. To jsou hlavní průsečíky leadershipu, emocí a emoční inteligence, které se objevují v programu Emoční leadership. Tento program již absolvovalo více než 240 leaderů špičkových firem. Ti všichni zjistili, že skutečná změna, transformace se děje zevnitř ven! 

Tedy skutečný leadership začíná uvnitř vás!

Co je však potřeba, ukazuje příklad toho, co se stalo v jednom týmu po dvoudenním tréninku. Dva dny tréninku znamenaly, že v běžném životě začali lidé věnovat více pozornosti tomu, co se odehrává u nich „uvnitř“ a začali za to přebírat více odpovědnosti. A tím získali více vlivu a začali měnit prostředí své spolupráce zevnitř ven.

 

Vezměte odpovědnost do svých rukou! Věnujte více pozornosti sobě. Vždyť skrze sebe tvoříte a ovlivňujete vše kolem Vás!

Vědomé tvoření bohatství života vám přeje Emanuel Byrtus, kouč, metodik a lektor transformačních programů osobnostního rozvoje

Více na www.prozivot.cz a www.shine.cz

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde