Nelpění a moudrost

Nelpění a moudrost

Martina: Říká se, že moudrost je prožité vědění. V té souvislosti mě napadá otázka: Jaký je rozdíl mezi moudrostí a zkušeností. Zkušenost získáváme také prožitkem, a přesto ne každá zkušenost se stane moudrostí.

Emanuel: Výborná otázka. Za prvé je v ní obsažená zpráva, kterou chci vyzdvihnout - rozdíl mezi věděním a moudrostí. Vědění je něco, co jsme prožili na úrovni mysli, mohli jsme to přečíst, dozvědět se, naučit se, nastudovat apod. Moudrost samotná má celostní charakter, tedy jsme to také hluboce prožili, pocítili na vlastním těle a srdci. Je však pravda, že i hluboký prožitek může skončit jen zkušeností, která nemusí být zrovna moudrostí. Tato esenciální kvalita moudrosti se projevuje vědomým prožitkem. Tedy i v lidsky těžkých situacích si uchováváme čistý vhled, který je nezkreslený minulou zkušeností, předjímáním či jiným posuzováním a hodnocením mysli.

 

Martina: Vyšší kvalitu nelpění vnímám jako uvolnění z ega. Jakožto vyšší kvalita mysli pro mě znamená puštění se minulosti i budoucnosti. Možná tak částečně odpovídám i na první otázku – teprve po opuštění všeho známého či alespoň předpokládaného, může přijít moudrost, ničím nedeformovaná a neinterpretovaná.

Emanuel: Ano, je to principiálně tak, jak píšeš. Nelpění mysli nás ponechá v plné vnímavosti k věcem takovým, jaké jsou. V totální otevřenosti těla, srdce i mysli k tomu, co je právě teď. Celostním vnímáním v míru, čistě a s plným vědomím vnímáme věci takové, jaké jsou. Moudrost je kvalita, která je spojená s otevřeným a vnímavým srdcem v plnosti a hloubce.

 

Martina: Myšlenka, že nelpění umožňuje moudrost, mě vedla k širšímu pohledu na všechny vyšší kvality. Není možné, že vyšší kvalita mysli otevírá cestu k prožitku vyšší kvality srdce? Vždyť všechny vyšší kvality mysli jsou specifickými cestami vymanění z ega. Teprve tím jakoby se vytvořil prostor pro čistý prožitek srdce. Když se podívám na předchozí kvality, zapadá to: nemůžu pocítit jasný klid, dokud moje mysl nepřipustí, že vše je dokonalé; nemůžu čistě prožít pokoru, dokud svobodně neodevzdám vše, co se děje, do vůle existence nebo jiných lidí; nemůžu být plně opravdová, dokud se moje mysl nepustí svých představ v naději, že to, co je, je přesně to, co potřebuji; nemůžu pocítit vyrovnanost, dokud se moje mysl neotevře tomu, co mě obklopuje a přesahuje – existenci, bohu, inspiraci, prostě původnímu zdroji.

Emanuel: Ano, na tom není nic překvapivého, že jsou vyšší kvality mysli a srdce ve vzájemné vazbě. Vypadá to tak, že mysl je nutné uvolnit nejdříve do vyššího stavu vědomí. Jistě musím být uvolněn z ega, tedy mysli. Nicméně si dokážu představit, že mne může dole držet také strach, který se aktivuje ze srdce, přestože je mysl do jisté míry v odvaze. Podobně jako uzavřené srdce v lakotě dát se neumožňuje prožít tuto úroveň vnímání a získat skutečnou moudrost.

 

Martina: Nedávno mi přišla myšlenka: Jistota je poznaná nejistota. Vlastně je to také o lpění. Všechno to, co známe, pramení z naší zkušenosti. Dokonce i fakt, že něco je nejisté, je jakožto zkušenost jistotou. Jenže než jsme to poznali, byla všechna dnešní fakta pro nás nejistotou, oblastí neznáma. Jít do rizika zkušenosti se ale často zdá být velmi obtížné. A tak zůstaneme u znalostí a vytvoříme jakousi virtuální jistotu, možná celé knihovny jistot…

Emanuel: Převedení všeho do rozumové oblasti vědění vytváří pak vlastně jakýsi polštář proti citům. My to víme, ale necítíme. Stažení srdce ze hry života je ten obranný mechanismus proti hrozbě a bolesti. Je to skutečná psychologická obrana, která nás však odděluje od vědomého prožitku, který přináší moudrost. Lpění na bezpečném a příjemném uzavírá cestu k jednotě a spojení. Lpění na vědění nás však také vlastně odděluje a vytváří osamocení, které je nepřirozené. Lpění na vědění zkresluje realitu a zcela ji ochuzuje o obrovské pocitové spektrum a zároveň to stažení způsobuje nedostatek energie. Ano, otevřít se plně je z pohledu ega nejistota. Jít do nového vztahu je nejistota. Můžete zůstat odděleni a číst knihy o lásce. Můžete studovat lásku a vědět o ní všechno. Jít však s otevřeným srdcem do prožitku lásky je jistě zcela jiný rozměr vědomého prožitku. Jen díky tomu získáme moudrost o lásce… Ano, může to také bolet. I to je však moudrost a vy jste živí. Život sám touží po poznání sebe a to, co jsme neprožili, vlastně neznáme. Představme si však, že jsme otevřeni a plni prožitku energie a informací, které přicházejí s každým dalším vědomým prožitkem. Je tady dostatek energie i vědomé moudrosti z bytí právě teď a tady. A my jsme v hlubokém míru…

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde