Blog

Příběh Emanuela – skutečná pohádka o Emanuelovi a makových panenkách…

Už opravdu hóóódně dávno žil se svými rodiči jeden malý kluk v zapadlé

 vesnici na konci světa, která se jmenovala Mosty u

 Jablunkova. Jeho tatínek jezdil každý den do těžké práce v železárnách a společně s maminkou ještě tvrdě pracovali na polích, abychom se v té chudobě dokázali uživit. Tak i ten malý Emanuel musel brzy začít tvrdě pracovat, i když byl ještě malý. Nebyly žádné výlety ani dovolené. Nejčastější výlet byl na pole nebo s k

rávou na pastvu. V deseti letech už musel malý Emanuel ručně dojit krávu, ručně sít a zakopávat obilí, ručně svážet seno a nosit s tatínkem dříví z lesa na rameně. Nebyla žádná technika a vše byla tvrdá práce rukou. Rodiče byli tvrdí na sebe i na Emanuela a tak schytal nejednu ránu, když nenaplnil náročné požadavky. Když cítíte bolest fyzickou i psychickou, tak instinkt velí chraň se. Boj o přežití vybuduje nejen odolnost, ale i vaši vlastní tvrdost. Tak jak ten malý Emanuel vyrůstal, stal se také bojovníkem, tvrdým na sebe, kamarády a všechny kolem. A když to tolik bolelo, jeho srdce bylo tvrdší a tvrdší…

Pro pokračování klikněte zde

Otevřenost je cesta k vzájemnému obohacení a důvěře.

Chcete mít pravdu nebo být šťastní a rozvíjet se?

Život ukazuje, že lidé mají velkou potřebu chránit svůj „model světa“ (vlastní životní názory, přesvědčení a postoje), který jim přináší pocit „jistoty“ a pocit vědomí hodnoty sebe. 

Také já ještě někdy obtížně odolávám „boji za svou pravdu“. Stále častěji si však uvědomuji, že to, co je v mém světě „normální“, příjemné a bezpečné, to se v jiných světech jeví jako ohrožující a nepříjemné. Proto se omlouvám všem, s kým jsem dosud bojoval, argumentoval a dokazoval. Dnes chápu, že je to slepá ulička, která narušuje harmonii našich vztahů, rodin a týmu.

 

Zachytil jsem a denně narážím na tvrzení klientů a v osobním životě lidí kolem, které ukazují na naši potřebu bojovat za svou pravdu. Každý den potkávám obranné reakce útoku či stažení. Tady je pár čerstvých příkladů:

  • „Já bych se na ten váš seminář přihlásil, ale musíte mně slíbit, že mně nebudete ovlivňovat vašimi myšlenkami“ – před akcí telefon s klientem

  • „Nevidím důvod, proč se více otevřít, nechci k tomu říct více“ – během akce reaguje Mirek

  • „Já vím, jak je to správně, nesnažte se mne přesvědčovat, že je to jinak“ – během vyjasňování jeho názoru drsně říká šéf týmu firmy

  • „Je mi jasné, co tím myslíš, a vím, proč jsi to tak udělal“ – tvrdí v práci na základě domněnek kolega

  • „Raději nic neříkám, abychom byli v pohodě“ – dozvíte se od předtím mlčící ženy

  • „Udělám si to po svém a nic vám o tom neřeknu, abych nebyl konfrontován s vašimi názory a nevznikl konflikt“ – říká syn o svých rozhodnutích

  • „Můžu říct, že jsem vždy bojoval za pravdu a jsem na to hrdý“ – v diskusi na whats up klient

 

Lidé hájí své životní názory, přesvědčení a postoje a to i tehdy, kdy jim tyto postoje zjevně škodí. Hájí „svou pravdu“, protože mají pocit: „pokud přiznám jiný názor a zjistí se, že můj názor je špatný, pak jsem špatný i já“.

PAMATUJTE:

JSTE DOBŘÍ - prostě proto, že pokud byste v danou chvíli věděli, jak jinak a lépe, pak byste to jistě u-dělali.

BÝT V TUTO CHVÍLI DOBRÝM, NEZNAMENÁ, ŽE SE NEMŮŽU ZLEPŠIT. Proto zůstaňme otevření. Vždyť stojí za to otevřít se jiným názorům a prozkoumat své postoje. Dovolte si zpochybnění, jen tak můžete získat více jistoty, či uvědomění, že tento váš daný postoj je pro vás či okolí škodlivý.  Jiný názor neútočí na vás. Jen vám umožňuje, díky otevřenosti a zkoumání jiných úhlů pohledů obohatit se a růst.

Jak jste na tom vy? Také se vám stává, že máte potřebu různými způsoby hájit svůj názor, svůj „model světa“, názor před okolím? Nebo vás ty jiné názory vedou k vzájemnému respektu a učení se od sebe navzájem?

 

Chcete vědět více, jak opustit argumentační boj a vytvářet prostředí empatického porozumění? Již za dva dny vyjde celý vhled, z cyklu „Příběhy a inspirace života“. Pokud vás toto téma zajímá, pak si ho objednejte na tomto odkazu:  https://setkey.ck.page/3205630d02

Zde také můžete dostávat pravidelnou inspiraci a podporu rozvoje.

Přeji nám, ať se daří odkládat návyky, které narušují náš organismus.

S mějte se hezky Emanuel

Jsme ORGAniSMUS?!

Chtěli byste být součástí symfonie dynamické spolupráce a vzájemné podpory? Často se však stává, že je harmonie křehkého organismu rodiny či týmu narušena.

Příběh narušení harmonie organismu:

Provázím dvoudenním programem osobnostního rozvoje se skupinou 12  lidí. Atmosféra se zvolna uvolňuje a lidé jsou víc a více zvídaví, otevření a vzájemně s respektem naslouchají příběhům druhých. Mezi nimi je také mladý muž ,který je po celé dva dny uzavřený a udržuje distanc od skupiny. Jeho vystoupení před skupinou přichází až na úplný konec. Je rozechvělý, neklidný a po chvilce zaútočí na jednu z žen, která fotí. Ostře jí vyčítá, že se s ní přece jasně domluvil ,že nebude natáčet. Žena se cítí napadena a stejně ostře dokazuje, že netočí video, nýbrž pouze fotí a o možnosti focení byla předem se všemi účastníky udělána dohoda a všichni včetně toho muže souhlasili. Napětí mezi dvěma členy skupiny se přeneslo do celé skupiny. Vystoupení muže pokračuje, avšak jeho nejistota ještě více narostla.

 

Především potřebujeme udržet vnitřní harmonii a klid u sebe sama a odložit nezdravé myšlenky a nahradit je prospěšnými. Díky tomu udržíme klid i v zátěžových situacích a  tím přispíváme ke klidu skupiny. Uvědomujme si denně, zda se tak chováme my sami i lidé kolem. Pokud dokážeme být v dynamické, vzájemně prospěšné harmonii a podpoře, pak se to cítí jako skutečný partnerský, či týmový orgasmus.

 

Jediný důvod proč chodím na setkávání s lídry firem, v trénincích osobnostního rozvoje, je touha vidět je příště a vnímat, že se jim daří lépe.

Se stejným záměrem chci podporovat a obohacovat i vás v „Příbězích a principech Pro Život“, které pravidelně jednou za 10 dní budu sdílet po celý rok 2020.

Rád budu sdílet přímé zážitky a zkušenosti s každým, kdo má zájem věnovat pozornost praktickým poznatkům pro zlepšení kvality svého života a spolupráce v pracovních týmech. Pokud chcete vědět, jak se dál vyvíjel příběh s narušením harmonie skupiny a pochopit a prakticky se naučit užívat principy pro  vytvoření harmonie organismů, pak klikněte na tento odkaz https://setkey.ck.page/3205630d02

Těším se na zprávy, jak se vám daří lépe Emanuel

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

„Nejvíc mě nakonec zaujalo, že lidé hlasovali "pro manipulaci a hrubost" stejným poměrem jako před 5 lety.

Takže nejde vůbec o kvality a nedostatky lidí jako Schwarzenberg nebo Drahoš, ale o vnitřní kvalitu voličů.

A ta se změní až jedna generace umře, a druhá začne volit. Tedy možná, snad, pokud bude mít jiné hodnoty. 

 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Vědomí nám umožňuje svobodu volby


VOLBY NIKDY NEKONČÍ –naše denní volby utvářejí život 

silněji než volby do zastupitelských sborů. Dokonce utvářejí kvalitu našich životů, naši rodinu, společnost…

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

 

Descartův omyl – Potřebujete víc myslet či cítit?

Vstupme do posilovny srdce.

Jak jsi prožil detaily dnešního dne?

Komu jsi dnes udělal radost?

Koho jsi dnes ocenil?

Co bys ocenil dnes na sobě?

Za co jsi vděčný?

Napsal Emanuel Byrtus – Emoční leadership - chci číst celý článek

 

Chceme porozumět sobě, svým blízkým, lidem nebo dovolíme, aby vznikla generace idiotů?

Zažíváte také, že příběhy některých lidí kolem vás jsou podivně jiné než vaše? Kdyby jenom příběhy, ale především jejich způsob myšlení a emoce jsou někdy fakt divné. Někdy se zdá, že jednu a tutéž situaci každý prožívá tak odlišně, že ji snad sleduje z jiné planety. Copak žije v jiné realitě?

Napsal Emanuel Byrtus – představujeme „jak za méně času mít vyšší pracovní výkon“ – Emoční leadership - chci číst celý článek

 

Co je pravdou našich životů? Nemám na tebe čas nebo nejsi pro mě prioritou?

Věci naléhavé v našem životě dostávají často přednost před věcmi životně důležitými. Ty naléhavé se často intenzivně ozývají, zatímco životně důležité tiše mlčí. Opakujeme stále stejné zvyky.

Napsal Emanuel Byrtus – Emoční leadership - chci číst celý článek

 

Zrození Fénixe, zrození nové kvality 

sebe sama aneb emoční leadership

Já na to nemám čas!? Uvědomte si, jak jste na tom Vy!  

„Nám se nyní ve firmě úplně nedaří. Máme docela krizi. Nemáme čas zabývat se nějakým rozvojem“  - říká ředitel firmy.

„Musím přerušit práci na svém osobním rozvoji. Mám příliš mnoho problémů, jsem zahlcený operativou a nemám na tom dostatek pozornosti!“ – říká klient, manažer v procesu rozvoje.

Opravdu si myslíte, že problémy, stres, zahlcení operativou, chyby a krize vyřešíte tím, že budete více a intenzívněji pracovat? Co když více nasazení, znamená jen usilovnější opakování stejných chyb? Co když jen kopírujeme postupy a staré vzorce myšlení, typické naučené reakce, které nás přivedly právě do této těžké situace? Co když se jen tak tlučeme, jak nudle v bandasce?

Věřím, že chyby, problémy a krize jsou výzvou Života ke změně a růstu. Podívejte se na naše životy, vývoj společnosti. Právě krize mají v sobě potenciál transformace, skutečné změny zevnitř ven.

Napsal Emanuel Byrtus – Emoční leadership - chci číst celý článek

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde