Opravdovost a naděje

Opravdovost a naděje

Martina: Opravdovost je pro mě především hluboká pravdivost sama k sobě. Jsou to ty chvíle, kdy padnou všechny výmluvy a sebeklamy a také posuzování. Je to tichá chvíle uvidění: takhle to je. Z tohoto bodu můžu otevřít svou opravdovost ven, vyjádřit ji (sebe) a vyzářit ji (sebe). Teprve čistý pohled dovnitř umožní čistý pohled ven. Ovšem uvidět to, co opravdu je – zvláště ve mně, to chce mnohdy velkou odvahu a ještě větší lásku... Asi i proto je v těch chvílích klíčové spojení se srdcem. Ve spojení se srdcem se ztišuje mysl. Láska a přijetí, které ze středu vyzařují, uklidní mysl (vlastně ego), která se jinak neúnavně až horečnatě vymezuje vůči světu soudy a srovnáváním. V proudu lásky a přijetí je klid, úleva a namísto vymezování spojení. Je to ohromná čistota.

Emanuel: Veškerý váš projev je nesen na esenci lásky s čistou opravdovostí. Esence lásky nedovolí jakékoli zkreslení. Vynese vás mimo ego a vytváří se prostor pro opravdovost.

 

Martina:  Je vůbec možné, aby moje opravdovost někoho zranila, aby její projev byl pro druhého nepřijatelný? Vždyť v té chvíli vycházím ze spojení se sebou, a tím vlastně ze spojení s celým bytím. Opravdovost se projeví bezprostřední, a tedy nevykalkulovanou reakcí. Energie, která takovou reakci provází, je určitě vnímatelná i pro ty, kteří sami ve své opravdovosti v tu chvíli nejsou.
A obráceně – můžu skutečně opravdově zareagovat v zasažení? A to, i když si toho zasažení budu plně vědoma?
Opravdovost se mi začíná spojovat s naší nejhlubší přirozeností a ta je v lásce a radosti. Nemusí nutně jít o jásavou radost, která se hlasitě demonstruje. Naopak, vnímám to jako velmi hluboký a velmi intenzivní proud. V zasažení jsme ale od této své přirozenosti více či méně vzdáleni.

Emanuel: Opravdová reakce nevychází ze strachu, chtění a žádné kalkulace mysli. Nestaráte se o to, zda budete zraněni či někoho zraníte.
Copak lze zraňovat láskyplnou opravdovostí? A opačně. Jak by vás někdo mohl zasáhnout ve skutečné laskavé opravdovosti? V této kvalitě jste v jádru bytí a tedy nezranitelní. Copak lze zranit Boha? A vy jste ve středu opravdovosti v kvalitě „Boží“. Emoční zranění zažívají pouze naše ega. A každá vyšší kvalita je bytí mimo ego. V této kvalitě reagujete zcela přesně a adekvátně na jakoukoli situaci. Dáváte to pravé v pravou chvíli a pravým způsobem. Není třeba se o nic snažit a usilovat.

 

Martina: Jak bylo řečeno na Meditaci vyšších kvalit, naděje jako vyšší kvalita není oním běžně chápaným doufáním, že něco nějak bude. Je to naděje „v objektivitu a spravedlnost vyšších zákonů existence“, a ty jsou teď a tady. Začínám tuhle kvalitu chápat jako „předkrok“ důvěry či víry. Naděje obsažená v zákonech existence mi dovolí položit do nich svoji důvěru, uvěřit jim a následně se odevzdat. Jestliže vše odevzdám, můžu být opravdová, protože v odevzdání už nemám co ztratit. Naopak, můžu jen ještě hlouběji nalézt sama sebe.

Emanuel: Ve vašem vědomí je stav naděje.
To je stav vědomí, ve kterém jste si jisti, že vaše projevená opravdovost, vám díky zákonům existence vždy přináší odpovídající odpověď dle kvality vaší opravdovosti.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde