Pravda a nevinnost

Pravda a nevinnost

Martina: Osmičková vyšší kvalita mysli je Pravda. Oproti duálnímu pojetí pravdy, která stojí proti lži, vyšší kvalita Pravdy vylučuje jakýkoliv opak. „Pravda je to, co je.“ Tedy všechno je pravda prostě jenom proto, že to existuje. Ale co opravdu je? Jsem schopna například svými smysly uchopit tuto pravdivou realitu? Vždyť můj obraz světa je zkreslený možnostmi mých smyslů, a to i když jej přestanu zkreslovat svými myšlenkami. I když – možná zaměňuji obsah Pravdy s její podstatou...

Emanuel: Skutečná vyšší kvalita „Pravda“ je prosté uvědomění, že vesmír nyní objektivně existuje. Tato existence je a přetrvává nezávisle na tom, zda jí někdo vnímá v její komplexnosti a mnohorozměrnosti. Bez ohledu na to zda ji někdo rozumí, nebo ne. Vyšší kvalita vědomí pravdy je proces, kdy pravdu reality člověk naprosto vědomě prožívá. Každý okamžik s otevřenou nevinností vnímá, pozoruje, bez předsudků o tom, co by se mělo dít. Jak velký prostor pravdy jsme schopni obsáhnout? To skutečně není podstatné. Leč postupně se s rozšiřujícím vědomím rozšiřuje i námi vnímaný prostor Existence, Absolutna.
Podstatné je, že vše je nedělitelná existence: fyzická realita proniká esenciální, duchovní dimenzí a jsou vlastně jedno. Je to projevující se Existence. Tedy i tzv. lež je součástí Existence a tedy pravda.
Je jisté, že nejsme schopni dohlédnout celému obsahu pravdy (Existence), ale jsme schopni žít její podstatu v rozměru, na který jsme připraveni? Jsme schopni tento rozměr rozšiřovat?

 

Martina: Vyšší kvalitu srdce typu osm nazýváme nevina. Více mi rezonuje termín nevinnost. Lépe pro mě vystihuje podstatu vyšší kvality – odpoutání se od všech vzpomínek, zážitků, zkušeností, očekávání atd. Staneme se čistými – nevinnými. Neviny se snažíme dosáhnout v běžném životě, jak říkáš, „bojujeme o nevinu“. Ale to je jiná kvalita...

Emanuel: Určitě nevina není šťastné vyjádření této vyšší kvality srdce. To proto, že je spojena s nánosy tzv. neviny tj. našich výmluv v pozici oběti. Také proto, že vlastně obsahuje zápar ne-vina. A fenomén viny a neviny obrovsky zraňuje a odděluje od pravdy. Tento stav vyšší kvality srdce je však jistá nevinná otevřenost a bezelstnost v přístupu k sobě, lidem, světu, existenci. Zkusme si představit ten stav otevřené vnímavosti srdce ke všemu, co právě nyní přichází. Není tam žádná předvídavost, kontrola, moc či obrana. Je to skutečná nevinná otevřenost, která nejpřesněji vyjadřuje ten stav srdce. Ten stav, který do jisté doby tak úžasně umí žít malé děti. Přímý zážitek ublížení a zranění malého dítěte je vzápětí zapomenut a již v příštím okamžiku vás miluje, přestože jste mu právě vy před chvíli ublížili. Tak to umí malé děti. Vrátit se k tomu stavu vědomí je cesta do království božího. Ne na nebi, ale právě teď a tady.

 

Martina: Jako vždy, dostáváme se trochu do úzkých ve vyjádření podstaty neduální kvality pomocí duálního jazyka. Přesto je to jediný prostředek, jak vyšší kvality přiblížit. Nevina se také popisuje jako kvalita malého dítěte, které ještě úplně nepřijalo myšlenkové vzorce okolí. Takové dítě také popíšeme pomocí kvalit naivity a nevědomosti. Jak zapadají tyto kvality do pojetí neviny jako vyšší kvality srdce?

Emanuel: Ano je tam z pohledu „normální“ mysli určitá naivita a nevědomost. Je tam vlastně nevědomost minulosti. Místo aby mysl i srdce zůstaly otevřeny vytváří se návykové obranné vzorce vzpomínek, předvídavosti, předsudků a naprosto nevědomých obranných reakcí.
A nyní ještě k tomu dítěti. Dítě ještě nepřijalo myšlenkové vzorce okolí a tedy je zcela uvolněné ve svém vnímání věcí takových jaké jsou. S otevřenou nevinností vstupuje do každé situace do každého vztahu. Vždy je to pro něj nové. Čistý vjem bez zkreslení.
K tomuto stavu otevřené, nevinné vnímavosti jsme si však vytvořili pocit nejistoty, strachu. Chceme mít nad tím moc a kontrolu. Nechceme být otevřeni ve své zranitelnosti. Raději vytvoříme obranu popřením, tvrdostí a izolací.
Ztrácíme však svou přirozenou spirutuální kvalitu bytí. Vždyť právě v tomto stavu otevření se je naše vědomí připojeno k vesmírné inteligenci, jsme ve stavu nadvědomí. Máme přímý přístup k vševědoucnosti a správnému činu, který je naprosto dokonalý a přesný. Vraťme se tedy zpět ke své hluboké lidské esenci – podstatě naší přirozenosti.

 

Martina: Osmičková esence Životní energie mi přijde trochu výjimečná. I přes to, že se v ostatních esencích skrývá dynamika, nesou v sobě velké zklidnění, ztišení. Životní energie na mě působí primárně dynamicky. Nevidím v ní tu kvalitu pokoje, kterou v různé míře vnímám u ostatních esencí.

Emanuel: To je úhlem náhledu na esence jako takové. Esence vyživují a energetizují na jemné energeticko-vibrační úrovni vše, co je v jejich dosahu. Jsou to všenaplňující a všeprostupující formy energie, která trvale proudí vesmírem. Jen naše duální zabarvení slov dává jistě rozdílný nádech například jasnému klidu a životní energii. Však si jen zkusme představit dostatek životní energie, která plně proudí našim systémem, trvale a v dostatku. Vnímejte, že jsme jí naplnění a vyživeni. Různé esence mají jistě určitý jiný odstín. Avšak i tento dostatek životní energie působí nesmírně naplňujícím a uklidňujícím dojmem. Je to dynamika a klid v jednom. Jedno podporuje druhé. Dokonalá harmonie v každé esenci a naše individuální vnímání, pociťování.
 

Martina: Jako životní energie bývá označována sexuální energie, kundaliní. Jak to odpovídá esenci životní energie? Mám pocit, že se do nějaké míry potkávají, ale esence životní energie vnímám jako jemnější.

Emanuel: K energiím v našem systému existuje celá řada různých teorií. O jejich původu, zdroji, formách a způsobech jejich získání. Nejsou předmětem mého zkoumání tyto otázky. Pro mne je podstatné mít přístup ke zdroji. A vnímám velmi jasně, že otevření se, uvolnění, stav bytí teď a tady v důvěře a odevzdání mne naplňuje životní energií. Ano někdy tyto stavy lze zažívat také při sexu – vždyť tam ideálně jsme plně otevření, uvolnění v bytí teď a tady. Alespoň na okamžik (individuálně) splyneme s partnerem, bytím. Ano sexualita ukazuje cestu, možnost. A také jste to někdy zažili v přírodě, či jinde? Myslím, že je pouze jedna energie, jsou jen různé způsoby jak se jí otevřít a dovolit, aby plně proudila naším systémem. Samozřejmě naše vnímání energie aktivované z různých zdrojů může být různé. Ale to je již do jisté míry námi pociťovaný význam, který je individuální.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde