Střídmost a přítomnost

Střídmost a přítomnost

Martina: Vyšší kvalitou mysli typu sedm je přítomnost, bytí tady a teď. Všechny vyšší kvality ale vyvěrají z přítomnosti, jsou přítomné právě v bytí tady a teď. Jaký je tedy rozdíl mezi přítomným bytím, které je základem všech vyšších kvalit, a přítomností – sedmičkovou vyšší kvalitou mysli?

Emanuel: Musíme si uvědomit, že každá vyšší kvalita je neduálního charakteru a je výsledkem specifické cesty vývoje určitého typického zaslepení. V případě sedmičkového bodu je toto zaslepení únik od nepříjemného a bolestného k idealizaci a projekci příjemného. Tedy toto specifické zaslepení je úplné odklonění od vnímání teď a tady k různým formám projekce, sebeklamu. Což zcela jistě dělají všichni ostatní lidé a typy. Nicméně tady je tento odklon od tohoto vyššího stavu vědomí velmi silný, proto je logicky tady zdůrazněn ten návrat k bytí v přítomnosti, který je ovšem důležitý pro nás všechny. Podobně je pro nás všechny stejně důležitý jasný klid, pokora, opravdovost a další vyšší kvality ostatních typů. Je tady skutečně devět cest a bran, kterými je možné projít k návratu domů, do jednoty, kde jsou přítomny všechny vyšší kvality v jediném přítomném okamžiku. Tedy ta specifická cesta transformace mysli od sebeklamu k vědomí přítomného okamžiku takový jaký je právě teď a tady.

 

Martina: Vyšší kvalitou srdce je pro typ sedm střídmost. Ta se mimo jiné řadí mezi sedm ctností, které jsou protipólem sedmi hlavních hříchů. Wikipedie ji stručně charakterizuje jako „Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda““. Ctnost střídmost stojí proti hříchu nestřídmosti či obžerství, které v širším významu znamená nadměrnou konzumaci čehokoli, požitkářství. Koresponduje nějak vyšší kvalita střídmosti s tímto pojetím?

Emanuel: Ano, všechny křesťanské „hříchy“ se nutně objevují v enneagramu v typických návycích. Empirické studium typů ještě přirozeně objevilo a přiřadilo šestkový strach a trojkovou ješitnost. To jen ukazuje na cestu sebepozorování a sebeuvědomění lidstva, která se do jisté míry kryje v různých tradicích. V enneagramu však není nestřídmostí míněn onen projev v chování. Chování je vnímáno v tomto systému spíše jako důsledek emoční nestřídmosti. No a emoční nestřídmost má tisíce projevů v chování. V emoční rovině je to jakýsi vnitřní neklid, nepokoj, který se stále intenzivně aktivuje. Projevuje se určitým nadšením pro pouze příjemné a pozitivní podněty. Cílem je naopak vyhnout se všemu nudnému, nepříjemnému a bolestnému. Každý jiný podnět je lepší než tato nepříjemná chvíle. V chování se to pak může projevit jako ono obžerství, nestřídmostí v návštěvách nových zajímavých míst, v povrchním otevírání nových a nových obzorů, nikdy nedokončených záměrech apod….
Specifická transformace srdce je ve schopnosti být schopen prožít plně vnímavý a citlivý život takový, jaký je. Přestat vylučovat nepříjemné a bolestné. S otevřeným srdcem zůstat plně vnímavý k věcem, situacím a lidem jací jsou.

 

Martina: Vstřebání obecně znamená pohlcení. Chápu to tak, že vstřebávám vše, co přichází, nerozlišuji, nevybírám, nechávám přijít a vstoupit vše – pozitivní i negativní. Jak mám ale vstřebat to negativní tak, aby neublížilo? Prosté pohlcení může znamenat jen přijetí do systému, kde se to negativní může usadit někde hluboko, jako kal na dně. Není ve vstřebání jako esenci skrytá i transformace toho, co absorbuji?

Emanuel: Každou esenci vnímám jako energii určitého zabarvení, která vyživuje a podporuje určitou kvalitu bytí. Vstřebání je vibrace, která je vše pohlcující, vše prostupující a vše zahrnující. Tedy mne, tebe, lidi dobré i zlé, bolest i radost. Vše co prostoupí vstřebání je transformováno do nové dimenze, nové kvality. Vše je v jednotě.

 

Martina: „Sedmičky“ jsou plné nadšení, energie a nápadů. I to jsou velké dary. Zdá se to jako rozpor – skloubit tyto dary s dary přítomnosti a střídmosti...

Emanuel: Naopak je možné zůstat plný nadšení ze života, jaký je. Jen k tomu nepotřebuješ tolik „smetánky“ a „dortíků“ – tedy vyhledávání nových příjemných zážitků. Plná přítomnost věcem a situacím jaké jsou v plnosti a hloubce přináší naplnění tichým nadšením a energií života. Toto spojení z přítomnosti, střídmé a plně absorbující vše co je, plně otevírá skutečné nové dveře možnosti a bohatství, které je tady otevřeno pro každého z nás. Pojďme společně otevírat brány ke skutečným zdrojům bohatství.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde