Růst kvality života

Růst kvality života

Objevování a trénink vyšších kvalit pro život

Pojďme společně objevovat a trénovat vyšší kvality, které nás vedou k vyšší lidské zralosti. Tato zralost nám přináší kvality, které jsou užitečné v běžném osobním pracovním životě i v byznysu. Právě tady dochází k propojení duchovních dispozic ve hmotě. Je jisté, že enneagram přináší zásadní duchovní kvality pro život a ukazuje na naše duchovní dispozice. Osobní rozvoj a jeho psychologická rovina má své limity, které lze překročit pouze rozvojem vrozených duchovních kvalit. Tento svět potřebuje více lidské zralosti, které pochází z vyšších kvalit každého z nás. Pojďme je společně zkoumat, objevovat a rozvíjet.

Děkuji za možnost provázet sebe i vás touto cestou.

„Nikoho nemůžeme nic naučit, můžeme pouze pomoci druhým, aby to objevili v sobě“

Co budeme dělat?

Aktivovat vyšší vědomí, tedy inspirovat
Objevovat dary – co konkrétně, jak, proč, přínos
Stimulovat a trénovat dary – před-stava, meditace
Prohlubovat a ukotvovat nové kvality v životě
Sdílet zkušenosti
Nahrávat a mít možnost si prožít opakovaně
Zapisovat mapy a zveřejňovat
Diskutovat a sdílet zkušenost

Formy:

Celostní trénink vyšších kvalit je podporován po celý měsíc. Zásadní zisk trvalé změny vyžaduje výrazný nárůst pozornosti a postupnou změnu myšlení a pocitového prožívání až do projevu změn v chování. Proto chceme podporovat vaši pozornost nenáročnými aktivitami v pohodlí domova s možností živého setkání pro pražské zájemce. Dle zkušenosti se vytváří mocné společné pole i na Skypu. Vytváření společného energeticko-informačního pole nezná hranic. Je skutečně překvapivé, jak hluboké prožitky jsme schopni sdílet. Mimopražští si můžou zakoupit živou nahrávku večerní dílny. Je vaší volbou kterou část zvolíte. Doporučujeme skutečně plnou pozornost. Tímto postupem pak společně vytváříme platformu trvalého osobního a duchovního rozvoje po celý rok.

Večerní dílny – hluboké zkoumání – 1x měsíčně
Sdílení zkušeností s transformací – 1x měsíčně

V každé formě je obsažen jasný záměr a způsob, jak tento váš záměr naplnit. Budete podporováni a vedeni k jasným akcím pro navýšení kvality života v souladu s vašimi dispozicemi a duchovními principy.

 

Aktuality

Inspirace

Vzhledem k situaci v této krásné zemi jsou všechny akce do odvolání zrušeny.

O to intenzivněji píšu inspirace pro vás v „Příbězích života s principy“ na této stránce https://setkey.ck.page/3205630d02

Malá inspirace ihned:

Život nikdy nekončí, ano, zvláště v krizích a problémech je čas na odpovědnost k sobě. Já můžu dávat Vám, jen to co mám. Není to sobecké, je to lidské. Týká se to všeho: pokud mám v peněžence 500 Kč, tak vám můžu dát jen 500 Kč; pokud mám jen trochu lásky a mnoho frustrace, můžu vám dát trochu; pokud mám jen zbytky klidu a mnoho stresu, můžu vám dát jen zbytky; pokud mám jen špetku důvěry a mnoho obav, pak vám můžu dát jen špetku... Všechno co mám, je uvnitř mne a když to tam najdu, tak to můžu dát i vám... Ano buďte zdravě sobečtí, postarejte se zdravě o sebe, pak to ihned dejte světu kolem. Jinak se o vás budeme muset starat my kolem... Pokud máme strach dávat a hromadíme, zastavujeme proudění, tok a blokujeme, aby k vám přiteklo něco dalšího, bohatšího... Není to ovšem oko za oko, zub za zub. Postaráte se o sebe a máte, někde, někomu to uvolníte, dáte nezištně k prospěchu ostatních a ejhle, ono se zase pro mne objeví něco, co potřebuji já... Moje potřeba je vaše příležitost a vaše potřeba je příležitost pro mne. Rovnováha dávaní a braní je základním principem fungování toku bohatství Života ve všech jeho formách... Zvažte zda příliš nehromadíte či příliš nerozdáváte. Zdravý ORGANISMUS vždy udržuje harmonii. Jak jste se dnes postarali o sebe? Dávejte s pocitem dostatku a přijímejte s pocitem vděčnosti. Co jste dnes dali? A co jste dnes s vděčností přijali.

 

Možné nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde