Interview

Co je interview?

 „Cesta ze tmy do světla - odkryjte své vrozené dary “

Interview je rychlý a účinný nástroj jak objevit přirozené dispozice a jejich dominantní charakteristiku.

Interview je:

 • pochopení a hluboké porozumění svým darům, které jsou hluboce vepsány ve vašem charakteru.
 • metodický, hodinu a půl trvající rozhovor, během kterého nalezneme dominantní návyk osobnosti na emoční i mentální rovině
 • dokážeme nalézt také dominantní stresové body osobnosti a tím ukazuje na osobnostní limity

·         limity osobnosti jsou ukryty v negativních návycích na rovině myšlení a emoční reaktivity.   

 • nabízí zaměření pozornosti na konkrétní body rozvoje; aby se náš skutečný potenciál plně uvolnil v projevu přirozených osobních kvalit
 • umožňuje pochopit skutečnou vnitřní motivaci jedince a tím účinněji komunikovat, motivovat a spolupracovat

·         mapa pro orientaci v osobnosti a přináší její předvídatelnost a urychluje zásadním způsobem její rozvoj.  

Interview, jako audit osobnosti, je vynikající a jedinečné řešení pro:

 • audit osobnosti v přijímacích pohovorech a výběrová řízení a jiných důležitých momentech, kdy uzavíráme strategická partnerství, protože umožňuje předvídatelnost reakcí osobností
 • navýšení kvality rozvoje a řízení lidských zdrojů pochopením individuality osobnosti a tím možností skutečného individuálního přístupu
 • nejrychlejší a nejúčinnější vstup do koučování a procesu osobnostního či spirituálního rozvoje
 • hluboké porozumění silným a slabým stránkám osobnosti
 • skutečné pochopení a porozumění a tím řešení konfliktů, krizí a nedorozumění
 • partnerským vztahům a vazbám na všech úrovních včetně poznání obchodních i pracovních partnerů a jejich vnitřní motivacím a postojům a tím zlepšení komunikace a spolupráce
 • teambulding a vzájemnou kompatibilitu charakterů

Po interview obdržíte písemně komplexní audit osobnosti:

 • Charakteristiku osobnosti se silnými a slabými stránkami
 • Doporučení pro spolupráci a vedení tohoto typu osobnosti
 • Doporučení pro nárůst a rozvoj potenciálu – první kroky do procesu rozvoje

 

Interview trvá ca. jednu a půl až dvě hodiny a jeho cena je:

pro soukromý osobní rozvoj 2500,- Kč včetně DPH

pro podnikatelské, firemní a managerské konzultace - komplexní audit osobnosti včetně písemného zpracování doporučení osobního rozvoje 5000,- Kč bez DPH

Těším se na Vás a dobrodružné objevování Vašeho potenciálu Emanuel

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde