Test enneagramu


Poznejte a rozvíjejte své přirozené dary a během dvaceti minut otevřete cestu
k svému potenciálu!!!

 

Již se vám stalo, že jste chtěli být „někým“? Tedy že se vám líbily některé vlastnosti lidí a vy se jim snažili přiblížit? Někdy to jde jen obtížně, protože prostě vaše dary, váš talent je v něčem jiném. A tak oč více se snažíte podobat někomu, kdo se vám líbí, tím více ztrácíte osobní svou přirozenost. Největší odvaha, je být sám sebou. Poznejte svou vnitřní motivaci!

Tento test popisuje devět naprosto odlišných charakterů osobností. Poznání těchto charakterů se vyvíjelo a vyvíjí pozorováním a shromážděním výpovědí pozorovaných osobností po celá staletí. Tento jedinečný psychologicko spirituální systém osobnosti se nazývá enneagram a nyní se vyučuje na mnoha univerzitách západu. Má široké uplatnění v mnoha oborech a nejúčinnější je na poli osobního rozvoje. Enneagram vám jistě pomůže najít vaše přirozené dary a najít cestu, jak odložit destruktivní návyky. Takto enneagram pomohl už tisícům lidí mých seminářů a tréninků. Pamatujte, že každý člověk, každý z devíti typických charakterů osobností má své přirozené dary a naučené destruktivní návyky. Žádný není lepší nebo horší, než druhý, pouze vnímají svět různým způsobem a různým způsobem realizují své tvořivé schopnosti v práci i osobním životě.

Následující odstavce označené od A do I, jsou jednoduchým popisem těchto typických charakterů. Není možné podat všezahrnující popis každého člověka. Je možné, že vám odpovídá něco z každé charakteru, vy však vyberte prosím ten typický charakter, který rezonuje s vaším charakterem osobnosti nejvíce a nejčastěji.

Doporučení pro nalezení své dominance typického charakteru:

 

  1. Nasajte celý popis charakteru osobnosti jako celek. Rozhodně nezkoumejte každou větu zvlášť, vytrženou z kontextu.
  2. Ptejte se sami sebe: Který z charakterů na mne sedí nejvíce? Pozor nemusí to být ten, který se vám nejvíce líbí. Buďte k sobě prosím upřímní. Odpovězte si u každého odstavce na otázku: „Z kolika procent odpovídá tento popis charakteru jako celek mně osobně? Dejte si u každého odstavce procenta a na závěr vyberte svou jedinou dominanci – tj. kde máte nejvíce procent.
  3. Pokud zjistíte, že vám dělá problémy vybrat si mezi dvěmi nebo více možnostmi, zkuste přemýšlet, jak by vás popsal někdo z vašich blízkých.
  4. Také můžete zkusit přemýšlet, jaký typ by vám nejlépe odpovídal, když vám bylo kolem dvaceti, protože v této době se osobnost projevuje nejvýrazněji.

 

A

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k zabezpečení rovnováhy, harmonie a klidu. Proto je pro mne důležité dobře vycházet s lidmi a tak předcházet možným konfliktům.

Ve spolupráci dokáži přijmout všechny typy lidí, i různé názory na věc. Často působím jako tlumič mezi lidmi. Díky těmto vlastnostem mohu být skvělý vyjednavač. Umím se přizpůsobit potřebám lidí a společnosti, protože velmi nerad vstupuji do konfliktů. Raději neříkám nic, i když nesouhlasím. Někdy však už toho však mám dost a můžu bouchnout nebo být tvrdohlavý či pasivní. Zvláště pak pokud změny přicházejí příliš rychle nebo je na mne vyvíjen tlak.

                Často je pro mne obtížné ujasnit si vlastní názor a své denní priority. Je pohodovější nechat se jen tak unášet činnostmi nebo se nechat ovlivnit míněním a potřebami druhých. Proto se také obtížně rozhoduji, zvláště když je ohrožena pohoda a klid. Skoro v každé situaci se mně daří udržet klid, alespoň navenek. To všechno může působit na druhé tím, že jsem příliš pohodlný. Pokud se však do něčeho pustím a vezmu to opravdu za své, pak jsem vytrvalý a produktivní.     

 

B

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k vytváření nových možností a radostným zítřkům. Umím velmi rychle a tvořivě myslet dopředu. Jsem optimista a už vidím ty pozitivní výsledky a využívám nápady z mnoha rozdílných zdrojů. Zajímám se povrchně o všechno a těší mě každá nová zkušenost. Rád vyhledávám způsoby, jak si užívat práci a se svými spolupracovníky, ale nesnáším rutinu.

 Ve spolupráci s lidmi jsem dobrý v motivování a komunikaci. Ztrácím zájem, když lidé okolo mě nesdílejí mé nadšení a jsou pesimističtí. Někdy mě lidé mohou považovat za trochu moc optimistického a lehkomyslného, zvláště když pracujeme na obtížném projektu. Já jsem ale dobrý ve vytváření nových pozitivních vizí a startování nových činností. Často však pro nové možnosti nedotáhnu staré do konce.

Nemám rád pevné organizační struktury. Obtížně snáším, když mě někdo kontroluje nebo mi dává pevné příkazy. Pracuji nejlépe, když mě věci baví a mám prostor pro vlastní nápady a svobodu pro svou přirozenou tvořivost.

 

C

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k dosahování výzev. Cítím se být silným a schopným člověkem. Mám většinou jasný názor a říkám, co si myslím, i když to způsobí konflikt s ostatními lidmi. Vyžaduji, aby i se mnou lidé mluvili na rovinu a zlobí mne, když uhýbají.

Ve spolupráci mám rád, když je vše pod kontrolou. Pokud se tak neděje, pak to přirozeně uchopím do svých rukou. Proto se často nacházím v roli leadera a to i tehdy, když o to neusiluji. Mám jasno, co je můj prostor a ten si vždy chráním, stejně jako „své“ lidi. Někomu se můžu zdát příliš tvrdý, avšak pokud cítím bezmoc či nespravedlnost, pak je přece potřeba zasáhnout! Bojuji za své lidi a správnou věc a to i tehdy, když mne to poškodí.  Nezáleží mně tolik na tom, aby mě lidé měli rádi, ale chci, aby se mnou jednali s respektem.

Jsem rozhodný. Má rozhodnutí jsou často vedená intuitivním pocitem co je potřeba pro věc udělat. Mé kroky vždy rozhodně směřují přímo k činům, které řeší situaci. Baví mne všechno dělat naplno, pokud to nejde, tak jdu od toho. Od svých lidí také vyžaduji maximální nasazení stejně jako od sebe.

 

D

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k podpoře lidí, s kterými mám dobrý vztah. Jsem člověk, který je znám svou starostí 

o druhé. Umím dobře komunikovat s lidmi a jsem pyšný na to, jak je umím podporovat. Bojím se prosadit, když si nejsem jistý, zda mne a to za to co přináším, budou mít lidé rádi. Mým velkým problémem je neustálé balancování mezi touhou po svobodě a závislosti na přijetí od druhých.

 Ve spolupráci mám výjimečný dar vidět schopnosti druhých a všemožně je podporovat. Dokážu dát v mém životě důležitým lidem hodně času a pozornosti a tak zanedbávám sebe. Často přesně vím, co potřebují druzí a dávám jim to. Mám však často pocit, že ať dělám, co dělám, stejně to pro ně není dost dobré. Ani to dostatečně neocení a tak mám někdy silné emotivní reakce nespravedlivosti a křivdy.

                Preferuji spolupráci s partnerem nebo v týmu. Není pro mne přirozené být v centru pozornosti nebo v roli šéfa, raději podporuji druhé. Rád se potkávám s lidmi a nevyhovuje mi pracovat delší dobu sám. Pokud cítím od ostatních, že mne chtějí a potřebuji, pak nasadím maximum energie a není pro mne tolik důležité, kolik času a úsilí tomu budu muset věnovat.

 

E

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k tomu, aby vše bylo co nejdokonalejší. Mám jasná a silná vnitřní pravidla, jak se mají věci dělat správně. Snažím se vždy tato pravidla dodržet a vyžaduji to také od lidí. Je pro mě zásadní podporovat morální hodnoty a zásady.  Pokud je ostatní lidé překračují nebo nedělají svoji práci dobře, umím být tvrdě kritický.

Ve spolupráci můžou mít někdy lidé pocit, že příliš soudím a jsem perfekcionista, ale já chci jen to nejlepší. Tedy stále je i sebe vést k zlepšování a dosažení maximální kvality. Když něco slíbím, že něco udělám, udělám to perfektně. Jsem zodpovědný a spolehlivý. To je to co očekávám od sebe i od druhých.

                Mám silný smysl pro pořádek a dávám přednost přesně organizované práci. Práce má vždy přednost před zábavou, je pro mě obtížné oddechnout si a odpočívat. Někdy příliš lpím na detailech projektu, kdy se mně zdá, že je ještě stále co zlepšit. Dokáži přijmout spravedlivou kritiku, ale sám jsem si nejhorším kritikem.

 

F

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k dosahování úspěšných výsledků a cílů. Považuji se v tom za velmi schopného. Jsem schopen pracovat velmi tvrdě, abych byl úspěšný. Jen tak se můžu vyhnout neúspěchům. Opravdu nesnáším špatné výsledky, nezdary a prohry. Život je jedna velká soutěž!

Ve spolupráci jsem netrpělivý, když ostatní nejsou stejně efektivní a rychlí jako já. Obtížně snáším, když mne ostatní zdržují v cestě za tím, co jsem se rozhodl dosáhnout a brání tak úspěchům. Očekávám, že lidé budou tvrdě pracovat pro nastavené cíle a budou mít výsledky. Potřebuji vypadat jako vítěz a pokud prohrávám, pak najdu „objektivní příčiny“ proč se tak stalo. Já jsem schopen obstát dobře v každé situaci, do které se dostanu. 

V práci jsem výkonný a v zájmu dosažení výsledků a efektivity jsem ochoten změnit a přizpůsobit pravidla a postupy. Má kariéra a touha být mezi nejlepšími má obvykle větší priority, než můj osobní život. Mám opravdu cit pro nalezení správných zdrojů, schopnosti a kontaktů, jak dosáhnout úspěchu.

 

G

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k jistotám v mnoha podobách. Jistotu si například zabezpečuji tak, že před tím, než začnu jednat, většinou o věcech důkladně přemýšlím. Obzvláště dobře dokážu odhalit a pochopit problém a nalézt řešení. Pracuji dobře, když mám kvalitní koncepci a jsem nespokojený s lidmi, kteří nepromýšlejí věci dopředu. Na druhou stranu, má potřeba všechno promýšlet někdy zdržuje práci. 

Ve spolupráci je pro mě důležité, vědět vždy na čem jsem. Nemám rád nejistotu a mnohoznačnost v mých pracovních vztazích a snažím se vše vyjasnit. Potřebuji vždy vědět, na čem jsem. Dávám přednost buď uspořádanému, hierarchickému systému instrukcí, nebo týmové práci. Ale v každém případě chci znát pravidla. Pokud se objeví nějaký rozpor, chci znát jeho příčinu. V nejistotě jinak strávím příliš času starostmi a zjišťováním, proč se to děje či se někdo náhle chová jinak.  

                Jsem obvykle vnímavý k druhým lidem a rád pracuji v týmu. Jsem nervózní, při veřejných vystoupeních, na které bývám dobře připraven a to i když vím, že předchozí dopadly dobře. Mám rád reálný pohled na věc, příliš optimismu a oceňování ve mně budí nedůvěru. Jsem loajální člověk, který vždy udělá co nejspolehlivěji to co je potřeba.

 

H

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k hledání vyššího smyslu a vyjádření své jedinečné individuality. Rád dělám smysluplnou práci a jsem nespokojen s rutinními a běžnými úkoly. Těší mne tvoření jedinečných věcí. Vždy chci všemu porozumět hluboce a cituplně. I když vytvářím image kompetentního člověka, tak jsem v hlubokém kontaktu se svými vnitřními pocity.

Ve spolupráci je pro mě zásadní opravdovost a pravost citů. Jsem velmi kritický vůči svým spolupracovníkům, když vypadají povrchně. Nesnáším všednost. Stále hledám způsob, jak vyjádřit svoji tvořivost v práci i v osobním projevu. Mám velmi dobrý smysl pro estetiku a často zkouším vylepšit vzhled výrobků i svého okolí.

                Pro hluboké vnitřní cítění a časté kritické srovnávání se s lidmi mám někdy zdánlivě bezdůvodné změny nálad. To je nepříjemné většině lidí, kteří nemají rádi negativní emoce. Já se však považuji za citlivého a empatického člověka. Proto jsem snadno zklamán lidmi, kteří se nedívají do svého nitra. Opravdový zájem a tvořivost mne však vždy přivede k vyššímu výkonu.

 

 

I

Má pozornost v životě a práci nejvíce směřuje k tomu, abych vždy chápal věci do hloubky a byl expertně kompetentní. Velice dobře chápu nové myšlenky a pojmy a tedy rád shromažďuji vědění. Myslím, že jsem skvělý analytik, stratég a jsem obecně považován ve svých vybraných oblastech za experta. Rád studuji a hromadím informace.

                Ve spolupráci nutně potřebuji dostatek samostatnosti a svůj osobní prostor, soukromí a klid. Často se cítím lidmi zbytečně obtěžován

a využíván. Když začínám nějakou činnost nebo projekt a intenzívně spolupracovat s ostatními lidmi, jsem obvykle opatrný, protože se nerad dělím o svůj čas a své vědomosti. 

                Jsem dobrý pozorovatel a ve skupině zůstávám raději na okraji.  Jsem šťastný, když mohu dlouhou dobu pracovat sám a vadí mi, když jsem vyrušován. Nepotřebuji citový vztah tolik, jako ostatní lidé a jsem proto považován za uzavřeného a neochotného pomáhat. Celkově mám problémy s mezilidskými vztahy. Raději se spoléhám na sebe. Můj vnitřní svět je bohatý a zajímavý a nikdy se nenudím, když trávím čas sám se sebou. Pokud chci, dokážu být také dobrý společník a sdílet své vědění.

 

 

Další doporučení pro prohloubení poznání a využití svých darů:

  1. Pokud si nebudete jisti svou dominancí, využijte služby zkušeného kouče, který má dlouhodobé zkušenosti se systémem enneagramu. Existuje metodický postup, jak vám pomoci navýšit sebeuvědomění a nalézt jistotu své dominance. Individuální rozhovor se nazývá Interview a trvá cca 1,5 hodiny.
  2. Pokud chcete získat hluboký vhled do své osobnosti, jejich přirozených darů a konkrétních kroků rozvoje přihlaste se na trénink Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem
  3. Chcete-li studovat své osobnostní dary a dary lidí kolem Vás kupte si knihu Hodnoty lidství

 

Staňte se vědomými tvůrci svého štěstí a úspěchu přeje Emanuel

 

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde