Článek Meduňka Typ 7

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP SEDM

Životní příběh:

Mám silnou potřebu mít své blízké, často se s nimi vídat a být v jejich přítomnosti. Organizuji už léta různé skupiny a vždy si do nich vybírám mně blízké a nakloněné lidi. Nesnáším nesoulad ve skupině. Vždy se snažím vše zlehčit a snažím se skupinu znovu propojit. Prohlašuji, že mají právo být ve skupině či odejít. Rozhodně však požaduji, aby otevřeně a upřímně vyjadřovali své názory. Já sám jsem často iniciátorem aktivity skupiny a směřuji jejich myšlenky, zájmy a kroky. Mám dostatek nadšení a entuziasmu, abych všechny strhl na svou stranu. Pokud někdo odolává, chvíli ho přesvědčuji, pak zatlačím a posléze často také útočím na jeho názory. Musí je pak veřejně obhajovat a vysvětlovat. Často to má za následek, že dotyčný ztratí pozici, až skupinu opouští. Dbám velmi na to, aby mi jádro skupiny zůstalo vždy nakloněné. Vlastně je vždy strhnu a přesvědčím na svou stranu. Někdy si ani nevšimnu, že odstoupivší člen skupiny je nějakým způsobem zostuzen. Já se věnuji jen tomu, aby byla má skupina v pohodě. Jsem vždy ve své skupině velmi oblíben. Pokud někdy došlo k tomu, že ve skupině převládly jiné názory či proudy, tak skupinu rozpouštím, či opouštím, mám pocit, že mám právo prosadit si své nároky a vzít si to, co chci. Vždyť ostatní mají stejnou příležitost.

 

Hlavní zaměření pozornosti

Zaměření pozornosti tohoto typu osobnosti směřuje ke všemu příjemnému. Smyslem je vyhnout se kritice, omezení a nepříjemným událostem. Podstatné je zajistit si vše potřebné pro příjemné chvíle.

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Lidé tohoto typu osobnosti jsou velmi spontánní a bezprostřední. Jsou velmi usilovní a často i schopní v naplnění svých potřeb. Jsou schopní velmi přirozeně a bezprostředně navazovat kontakty. Jsou velmi tvůrčí a spojují to, co je pro jiné nespojitelné. Jejich mysl je velmi rychlá a kreativní. Dokážou současně pracovat na několika věcech najednou. Vysoká míra zvídavosti, dynamika a rychlost jsou další silné stránky tohoto typu osobnosti. Vše nové a zajímavé je pro ně velmi přitažlivé.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Představte si malé dítě, které touží po radosti. Je svobodné, bezprostřední. Toto dítě zažilo velmi nepříjemnou situaci, která byla pro něj bolestná a omezující. Je proto velmi vnímavé na všechny nepříjemné věci kolem a hledá způsob, jak je vytěsnit. Nejlepší se jeví vše zlehčit a obrátit se k radosti. Když se stanete radostným sluníčkem v životě blízkých, pak se vám dostane jejich pozornosti, lásky, podpory. Získáte tím i jejich ocenění, což vám zvyšuje vědomí hodnoty. Tím se zvolna fixuje návyk na úrovni mentální a to je sebeklam – fantazie. Nepříjemné věci ve své mysli přetvoříte., až se z toho stane příjemná strategie ztotožnit se sebeobrazem „jsem šťastný“. Na emoční úrovni cítíte množství energie, jak v tom spokojeném stavu zůstat. To však vždy trvá jen chvíli. Stále se objevují ve vašem životě nové nepříjemné a bolestné situace. Ve vás tím narůstá emoční návyk nestřídmosti – hledáte jakýkoli další podnět, který vám poskytne únik alespoň na chvíli. Navíc se vše dokážete také vysvětlit a obhájit.

 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

Stále více ve své fantazii unikáte k plánům a využíváte svou rychlou a obratnou mysl, rychle nacházíte řešení složitých situací a vyžadujete, aby vám z nich lidé pomohli. Jste velmi obratní a přesvědčiví, potencionální nebezpečí a nepříjemné věci přehlížíte. Schopnost zlehčit a přehlédnout nepříjemné se postupně stává vaší slabinou. Jste stále více sebestřední ve svém nároku zajištění svých potřeb. Určitá nenasytnost je způsobena vaší povrchností, ale nevíte o tom, jen hledáte nové podněty. V ničem nenacházíte uspokojení. Neklidná mysl vás žene dál. Potřeba naplnit se nemůže být uspokojena, ať se snažíte sebevíc. V blízkosti stejně smýšlejících přátel vždy chvíli ožijete a naplníte se. Pomůžou vám naplnit vaše potřeby. Jste schopni je k tomu obratně použít a ještě se tím cítí odměněni. Pak však přichází opět ty nepříjemnosti, které jste dlouhodobě neřešili. Snažíte se je rychle a povrchně smést z cesty. Potíže jsou však ve vás a kolem vás se jen projevují. Váš dar entuziasmu postupně ochabuje – sami před sebou neutečete.

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Klíčové je zastavení. Navýšit vědomí a tím postupně opouštět racionalizaci a sebeklam. Podstoupit riziko být viděn jaký jsem. Navýšit míru sebepřijetí a skončit s útěkem, sebeklamem a přesvědčováním sebe i světa o tom, že jsem dobrý a svět je jen bílý. Zastavit se a dovolit, aby vás vše dostihlo. Potkat se v hloubce sám se sebou, se svou citlivostí, strachem. Postupně otevřít své srdce a přijmout a prožít skutečnou hloubku života v její plnosti radostného i bolestného. Zažít krásu přítomného okamžiku. Plně a cele vstřebat vše, ve své kráse smutku i radosti. Najít skutečnou vnitřní kvalitu a hodnotu sebe sama, místo nabízené náhražky suverenity navenek.

 

Co pomáhá v kontaktu se sedmičkami k lepšímu dorozumění a rozvoji:

V psychologickém rámci pomáhá souhlasit a být stejně smýšlející. Postupně, v důvěře a lásce, přinést více sebereflexe do života sedmičky. Unést nespokojenost a přijmout ji takovou jaká je, s láskou a bez vyčítání. Nijak se nevyvyšovat a být pevným bodem vnitřně nejisté hodnoty partnera - sedmičky. Být také jejím buditelem srdce a prožitku. Postupně pomoci opouštět hlavu plnou fantazie a vést ji do srdce. Odpoutat se od sebeklamu v tisící podobách. Přes všechny strachy a paniku jít znovu s ním do prožitku. Potkat tam uvnitř strach a bolest a pomoct mu prožít a zjistit, že žiji. Pomoct udržet pozornost na přijetí, tedy schopnosti v pokoře prožít bolest i smutek. Tím ukončit obviňování okolí, že může za to, že to je nepříjemné. Být společníkem na cestě do hloubky a plnosti přítomného okamžiku, vstřebaného srdcem, jaký je – to je podpora ve spirituálním uzdravování.

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde