Více o enneagramu

Více o enneagramu

Enneagram popisuje devět způsobů, devět ochranných boxů, které jsme si jako děti nevědomě vybrali pro svoji ochranu před světem, který není (a nemůže být) dokonalý. Potíž je v tom, že to, co jsme se naučili jako malé děti, a tehdy jsme to opravdu potřebovali, se v dospělosti mění v klec. Je to stroj, který nás nutí opakovat stále stejné chyby, prožívat stále stejné utrpení, vztek, nepochopení a osamění. Používání enneagramu tedy nabízí poznat svůj způsob ochrany - typ osobnosti, naučit se vidět své automatické reakce vedoucí do stále stejných problémů a postupně je začít měnit. Nabízí objevení svých silných stránek, skrytého potenciálu a možnost ho využít. Zároveň umožňuje uchopit stránky slabé, citlivé a zraňující a naučit se s nimi pracovat.

 Tím, že člověk pochopí kdo je a kdo jsou lidé kolem – partneři, rodiče a děti – získává větší nadhled, který mu umožňuje být laskavý a chápavý. A pochopení a laskavost vede k opravdové lásce…

 Audio a video nahrávky typů a spoustu dalších zajímavých informací k enneagramu a jednotlivým enneagramovým typů najdete na partnerských stránkách pana Davida Danielse a paní Helen Palmer, kteří jsou uznávanými předními učiteli enneagramu zde:

 

 

Stručné charakteristiky jednotlivých typů naleznete zde...

Symbolika enneagramu

Kruh symbolizuje jednotu a celistvost. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou vnitřní obrazce znázorňující vnitřní dynamiku systému. Trojúhelník spojuje tři centra, která formují naše vidění světa: břicho, hlava a srdce. Hexagon potom propojuje jednotlivé vrcholy a znázorňuje přirozenou konkrétní dynamiku každé osobnosti. Jednotlivé vrcholy enneagramu jsou označeny číslem, pod každým číslem se dá nalézt popis vnitřní struktury osobnosti. Ke každému typu osobnosti je přiřazena typická emoce a myšlenka, která člověku tohoto typu vytváří jeho vidění světa.

 

Historie enneagramu

 enneagram je více než 2000 let starý súfijský spirituální systém. Moderní historie enneagramu se začala psát v 60. letech, kdy byl “objeven” pro svět Oscarem Ischazem a chilským psychiatrem Claudiem Naranjem. První malá publikace autorů Patricka O’Learyho, Marie Beesingové a Roberta Nogoseka vyšla v USA počátkem 80. let. Až v roce 1987 vyšla v USA kniha “enneagram” od Helen Palmerové, kterou v České republice spolu se zkrácenou verzí „Kapesní enneagram“ vydalo nakladatelství Synergie. Od té doby se enneagramem nezávisle na sobě zabývala řada autorů a učitelů. V roce 1994 byla založena z iniciativy Helen Palmerové, Dona Riso, Patricka O’Learyho a dalších učitelů Mezinárodní asociace enneagramu (IEA).

Přehledně zpracovanou historii enneagramu najdete v příloze stránky.

 

Využití enneagramu

 V současné době je enneagram využíván v mnoha oblastech lidského života. Je používán nejvíce jako „psychologie pro zdravé lidi“, tedy pro osobní růst a rozvoj jednotlivce. Je oblíbený mezi managery a personalisty pro výběr a řízení lidí. Je také účinným pomocníkem pro rodinnou a partnerskou terapii a výchovu dětí. Možnosti jeho dalšího využití jsou předmětem bádání mnoha předních světových psychologů, psychiatrů a pedagogů.

 

Diplomová práce o enneagramu

Základy systému enneagram a jeho zasazení do psychospirituálního kontextu

Diplomovou práci vypracoval a úspěšně obhájil Mgr. Michal Petr v červnu 2006. Práci najdete v příloze stránky.

 

Program pro veřejnost

Více o Enneagramu se můžete dozvědět na našem intenzivním prožitkovém programu pro veřejnost Pochopení našich darů. Pro více informací o programu, termíny konání a ceny klikněte zde.

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde