Newsletter září 2011

Newsletter Pro život

Co se bude dít...

Přehled a podrobnosti o připravovaných programech najdete v Kalendáři.

Téma měsíce: láska a správný čin

Milí přátelé,

školní rok přivítáme s láskou a správným činem, neboť to jsou vyšší kvality enneagramového typu devět. Vědomí lásky a správný čin vycházející ze srdce jsou podpořeny esencí bdělosti. Přiblížení těchto kvalit přinášíme v tradičním dialogu o vyšších kvalitách, prožitkově pak v krátké meditaci. A samozřejmě se o nich více dovíte na našich programech. smiley

 

 

Co je nového...

Hledáme odpověď na otázku: „Jak dosáhnout trvalého vnitřního poledne?“

Máme za sebou program Racek letí za limit (chcete poznat atmosféru? Prohlédněte si fotky.). Tento dlouhodobý program výrazně podpořil nárůst vyššího vědomí esenciální podstaty lidskosti – vyšších kvalit bytí. I v tomto programu na cestě rozvoje stále pokračuje výzkum objevování vyšších kvalit a jejich praktické aplikace, užití v denním životě. Tyto vyšší kvality  pokrývají plné spektrum vlastností a hodnot potřebných pro život.
Ukazuje se, že pokud bychom dokázali být v každé situaci spojeni s vyšší kvalitou, pak se náš život promění v plynutí v proudu dostatku a štěstí. Součástí naší cesty jsou však také naše stinné stránky, formy destruktivních projevů ega, které narušují náš život. Jejich projevy jsou oním kolem utrpení dle Budhy či peklem na zemi dle Ježíše. A „Království Boží“? Není to nic sektářského, náboženského či něco, co přijde jen pro vyvolené po smrti. „Království Boží“ je teď a tady. Je ihned dosažitelné a přístupné. Všichni jsme už zažili chvíle vnitřního naplnění, lásky a štěstí bez podmínek. Známe ty situace, kdy naše stinné stránky ustoupí do pozadí a uvolní prostor bytí ve vyšších kvalitách naší lidskosti, uvolní prostor světle v nás. Vnitřní naplnění, štěstí, láska, klid … Teď a tady bez podmínek.
Najednou vnímáte jak vše dokonale do sebe zapadá(1). Dáváme to nejlepší a s pokorou přijímáte vše, co přichází(2), dokážeme být skutečně opravdoví(3) a vyrovnaní(4). S moudrostí(5), důvěrou a odvahou(6) plně v přítomném okamžiku(7), s nevinnou otevřeností realizujeme svou životní sílu(8), s láskou a ve správném činu ve prospěch sebe a všech zúčastněných(9). (Typy vyšších kvalit dle enneagramu jsou označeny číslem v závorce a více o nich můžete objevit ve všech našich programech)
To je stručné vyjádření projevu vyšších kvalit v jakékoli životní situaci našeho přítomného okamžiku. To je ukázka cesty praktického využití. Je to projev čistého ducha lidství do hmoty. Ve spektru vyšších kvalit dle enneagramu jsou ukryty všechny hodnoty a vlastnosti, které se objevují v různých tradicích po celá tisíciletí. Od kabaly přes bibli, korán, učení buddhismu, morální hodnoty atd. Ve vyšších kvalitách jsou uchovány původní esence lidství, které jsou naší skutečnou přirozeností. A celá cesta našeho vývoje je jen cestou návratu. Při cestě za světle však pamatujme i na svůj stín. Je to cesta integrace a transformace svého stínu do světla. Jen spojením světla a stínu může opět na chvíli zavládnout jednota bytí.
Identifikace, mentální spojení s vyšší kvalitou však nestačí. Do vyšších kvalit se nelze vmyslet, udělat je. Není to úkol, pro který se rozhodnete a pak to uděláte. Vyššími kvalitami lze pouze být. Pamatujme také, že čím je silnější světlo, tím se stává i stín silnějším. Světlo stín nerozpouští, naopak jej činí viditelným a zřetelným. Nemusí to znamenat, že by stín opravdu rostl, jenom je více nasvícený. Je potřeba světlo, aby nasvítilo stín z takového úhlu, který jej zvětší a on je viděn, přijat a integrován. Tím narůstá naše světlo uvnitř, v našem středu. Tak jako mizí stín, když je slunce v nadhlavníku, zmizí i vnitřní stín, vlastně nezmizí, bude potenciálně stále přítomný uvnitř, stačí pak sebemenší vychýlení ze středu svého vnitřního světla a stín se znovu objeví. Tedy otázka zní – jak dosáhnout trvalého vnitřního poledne?

Pojďme rozsvítit více vnitřního světla v programu Vědomá cesta životem.
Sdílejte, prosím, své zkušenosti a nápady v odpovědi na otázku „Jak dosáhnout trvalého vnitřního poledne?“ na facebooku Inspirace Proživot.

Emanuel

 

Jakékoliv vaše návrhy a podněty můžete sdílet

  emailem na info@prozivot.info

 

  na facebooku Inspirace Proživot

 

  na Fóru Proživot

 

 

Inspirace pro život...

Richard Bach

Co říká Příručka pro mesiáše autora Richarda Bacha k tématu Láska a správný čin? Neomylně nás upamatovává na to, že láska je především jednota, sounáležiost s prvotním zdrojem, ať už jej nazýváme Bůh, Existence, Láska...

 

Od nás pro nás...

Stále trénujeme vyšší kvality lidství, našeho bytí. Nejhlubší je ukotvení na všech úrovních vědomí - mysli, srdce i těla. Tak tyto kvality trénujeme na našich programech. Nabízíme vám ochutnávku, jak vypadá celostní ztvárnění vyšších kvalit typu devět v podání účastníků. Prožijte s námi …

 

 

Píseň pro srdce...

V písni pro srdce vám přinášíme skladbu Beyond, poselství Tiny Turner podkreslené hlasy zpěvaček Dechen Shak-Dagsay a Regula Curti. Snoubí se tu křesťanské Aleluja s tibetskou mantrou. Beyond překračuje hranice, národnosti, náboženství, kultury...

Prosyceni bdělostí jedeme Správným činem do jednoty bytí s vědomím lásky ke všem a všemu.

 

 

Získejte podporu osobního rozvoje - odběr užitečných článků, tipů, rad či videí

*  Email:
    Jméno:
 
Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz

Dozvědět se více

Aktuality

Budeme čekat až vymře jedna generace nebo uděláme R- Evoluci zevnitř ven?

Respekt a úcta ještě žije!? Jaká je vaše volba?

Pravda je, že to není jen o lídrech, ale také o voličích. 

Napsal Emanuel Byrtus –  Emoční leadership - chci číst celý článek

Síla sebe-důvěry - Novinka - 27. února

Opravdu si myslíte, že stačí vybrat ty nejlepší lídry i experty a budou fungovat jako tým? Opravdu věříte, že stačí zaměstnat odborníky a dosáhnete úspěchu?Nefunguje to. Skrytě budované a nevědomě vysílané podprahové signály nás ovlivňují mnohem víc než peníze. To, co skutečně drží osobnosti pohromadě, je vzájemná důvěra. To, co umožní uvolnit skutečný potenciál je zdravá sebedůvěra. Více o programu.

Emoce a projekty 1 aneb Excelentní spolupráce - 8. a 9. dubna

„Každý sám za sebe a přece spolu“ – to je motto tohoto jedinečného tréninku. Chcete poznat více o základních neurobiologických principech vedení lidí v praxi? Zajímá Vás, jak využít emoce jako zdroj energie? Je pro Vás důležité najít nevědomé vnitřní motivace a zdravě je využít ve prospěch výkonnosti svého týmu? Chcete se naučit komunikovat tak, abyste dokázali i v zátěžových situacích být motivačním lídrem? Pak je tento trénink určen také pro Vás!

Více o programu

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem – 10. a 11. dubna

„Život není o hledání sebe sama, život je o vytvoření sebe sama!“ Pokud chcete získat jasný přehled o svých vrozených silných stránkách a konkrétních prostorech navýšení kvality své osobnosti, pak je tento trénink určen právě pro Vás. Otevře se před Vámi cesta, jak navýšit nejen kvalitu své osobnosti a zlepšit kvalitu podpory a spolupráce s lidmi kolem Vás. Výsledek programu? Jasný návod, jak zdravě posílit své osobní charakterové vlastností s ohledem na Vaše individuální talenty. Staňte se vědomým tvůrcem sebe sama!

Více o programu

Cesta k excelentnímu výkonu - FLOW aneb motivace bez motivace – 16. května

Chcete získat nástroje, hluboký vhled, pochopení a trénink, jak vstupovat do stavu vrcholných výkonů a vrcholné tvořivosti? Ve spolupráci se společností Shine leadership s.r.o. a Šárkou Pojerovou vznikl projekt jedinečného spojení špičkového kouče sportovců Mariána Jelínka a špičkového kouče manažerů Emanuela Byrtuse.

Chceme s Vámi sdílet poznání a postupy vyzkoušené v koučovací praxi. Více o programu

 

Emoční leadership – dlouhodobý program osobnostního rozvoje – garance zlepšení kvality života - zahájení 23. a 24. května

Podívejte se na zážitky jednoho z účastníků – zde.  “Tím největším darem pro své blízké a lidi kolem vás jste Vy!“ Do každé životní situace, ať v práci či osobním životě vnášíte kvalitu, ke které jste právě teď došli. Na kvalitě vaší osobnosti závisí kvalita výchovy vašeho dítěte, kvalita vašich vztahů, rodinné klima, pohoda týmu v práci, výkon jednotlivce i týmu, dosahování výsledků atd.. v tomto dlouhodobém programu osobního rozvoje vám garantujeme navýšení kvality vaší osobnosti a vašeho života! Garance vychází z jedinečné skladby dlouhodobého tréninku a zkušeností stovek lídrů, kteří prokazatelně navýšili kvalitu svých životů. Chcete-li skutečný posun, pak investujte svou pozornost efektivně!

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven – 29. května

Připravte půdu uvnitř sebe a lidí. Jen tak ze semínek chyb, problémů a krizí vyrostou užitečné a silné rostliny smysluplných změn a nikoli jen obtížný plevel. PAMATUJTE: Naše neurobiologie, podvědomí a podprahové signály nás ovlivňují, mnohem více, než nástroje, techniky a postupy, či metodiky řízení změn. Díky důslednému monitorinku Šárky Pojerové naplňujeme potřeby klientů programem, který stimuluje zájem lidí k realizaci smysluplných změn v práci i osobním životě.

Více o programu

Další nejbližší akce

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty.

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde