Článek Meduňka Typ 2

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP DVA

Životní příběh dvojky:

 Jednu dvojku jsem oslovil přes druhou osobu a dostal tuto typickou odpověď:
„Cítím se dotčená, že ses na mne neobrátil přímo, vždyť my dvojky přece potřebujeme, že nás musí trochu víc prosit, abychom se cítily být víc žádané a chtěné. Teď, když jsem to trochu přežvýkala, už mi to připadá úsměvné, ale moje první reakce skutečně byla takováto. Taky se mne dotklo, že bychom měly napodobovat jakousi úžasnou diskusi jedniček, o které nic nevím (je to mimo mou kontrolu), když přece jsme tak výjimečné (pýcha).“ V příběhu je vidět, jak uvědomění své návykové reakce léčí, uzdravuje a posunuje vše vpřed. Ostatní dvojky dosud neodpověděly a nereagovaly, zřejmě je musím požádat znovu.
Druhý krátký příběh s dítětem: Dohodli jsme se dětmi, že půjdeme hrát fotbal. Ve stanovenou hodinu jsou všichni venku, jen Honza chybí. Jdu tedy za ním. Sedí u počítače a tváří se, že ho nic nezajímá. „Co se děje?“ ptám se. „Tobě se něco stalo, že nejdeš?“ a on na to: „Ne nic, jsem pohodě“. Vyzařuje však uražení. Říkám mu: „Počkej, tak proč nejdeš s námi hrát, my tě potřebujeme“. Ticho. „Jdeš tedy nebo ne?“ „Teď už jo“ – on na to, zvedá se a hrdě se připojuje.

 

Hlavní zaměření pozornosti

Pozornost tohoto typu osobnosti je zaměřená především na to, jak se zalíbit, být přijat. Jde o to navázat dobrý vztah a být v tom vztahu přijatý, potřebovaný, chtěný (viz příběhy). Když tohle všechno pro vás dělám, tak mě snad budete mít rádi!

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Jde o vysoce optimistický a pozitivní typ osobnosti, který se vyznačuje silnou potřebou blízkých vztahů. Vytváří vztahy a pečuje o ně. Chce být pro své VIP vztahy ten nepostradatelný a proto má velkou kapacitu sil i schopnosti získat či naučit se vše, co cítí, že je očekáváno. Je to především empatická osobnost, která vyciťuje potřeby okolí a snaží se je naplnit. Dvojky jsou ochotné, vstřícné a aktivní ve své podpoře a nabídce. Vydrží opravdu hodně, pokud jim na vás záleží.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Citlivost tohoto dítěte je zaměřena především na nedostatek lásky a pozornosti. Tento vnitřní pocit citové deprivace se projeví tak, že se dítě začne empaticky vciťovat do požadavků rodičů a snaží se je rychle naplnit. Nevědomě tím intenzívně trénuje vnímavost a tendenci se zalíbit. Jakmile stihne naplnit potřeby rodičů, dostane se mu pozornosti, po které tolik prahne. Je to snaha mít co nejlepší vztah s lidmi, od kterých chce lásku. Postupně se učí, že je potřeba nabídnout v těchto VIP vztazích co nejvíce a stát se nepostradatelným. Naučí se potlačovat své potřeby, jen když jsou oni se mnou spokojení. To je důležité - mít pro ty blízké vždy připravené něco, co můžu nabídnout. Nevšimnete si té závislosti a ani toho, že ztrácíte sami sebe a snažíte se přizpůsobit přesně tomu, co je očekáváno. Nevíte, že cena, kterou za to platíte, je závislost a ztráta svobody. Ve vaší mysli se stále více fixuje dominantní návykový způsob myšlení – mít vždy dostatek zdrojů - zdánlivý přebytek. A když potlačíte své potřeby (obranný mechanismus), tak pocítíte slastný pocit, jak jste úžasní. Zvláště, když se vám dostane ocenění. Je to pýcha (emoční návyk) – nikdo nevydrží tolik a neumí to jako vy. Mít všechny ty správné věci pro VIP, potlačit pro ně sebe. Cítíte, jak si ty druhé svou službou zavazujete. To vás naplňuje jistotou, že budete milováni.

 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

Neuvědomujete si, že se to celé stalo vaším zvykem. Už jste dospělí a nevidíte tu závislost na ocenění druhých. Naopak si myslíte, že to děláte naprosto nezištně a že nechcete skoro nic za vaši podporu a pomoc. Chcete alespoň, aby poděkovali nebo si toho všimli – a to snad není tolik! A oni zase nic a uvnitř cítíte křivdu, bolest, nespravedlnost. „zase si toho nevšimli. Já se tolik snažím a oni ani ……“. Cítíte sladkohořkou příchuť oběti. Ale vy to vydržíte, i když vám nedají nic. Nevíte, že ten pocit vydržet bez naplnění svých potřeb vám umožňuje pýcha. Nevíte, že pýcha je ten vnitřní motor, který táhne a dává vám sílu. Někdy se rychle urážíte, jste jedovatí, vyčítáte. Ale pak zase poslušně jdete sloužit, zalíbit se. Neumíte vydržet bez toho být potřebován. Život by pro vás ztratil smysl.

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Cesta vede přes změnu nevědomého ústředního přesvědčení, „musím si zasloužit jejich lásku“. Možný příklad nového přesvědčení: „Mám potřebu lásky a jsem schopen se vnitřně naplnit a mít se skutečně rád. Ne proto, co dělám pro vás, ale proto, že jsem.“ Uvolnit se z trvalého nutkání dělat něco pro druhé a začít si uvědomovat své potřeby a rozvíjet vztah sám k sobě. Pak změnit vnitřní motiv dávání a skutečně dát to nejlepší, avšak bez jakéhokoli očekávání. Dávám pro radost a nenárokuji si ani vaší vděčnost ani pozornost či lásku. A to je osvobozující. Jsem přirozený v nabídce a v přijetí – pokoře, i když jsem třeba odmítnut. Jsem tím pádem svobodný a umím si skutečně zajistit své potřeby sám či požádat o pomoc. V přijetí a pokoře narůstá vaše vnitřní laskavost, radost, kterou šíříte kolem sebe. A vaše dary jdou k lidem kolem skutečně bez očekávání …..

 

Co pomáhá v kontaktu s dvojkami:

Přijetí, láska, ocenění, vědomí jejich hodnoty. Dát pocítit zájem, že je chcete, že jsou pro vás důležití. Pokuste se jim pomoci tak, aby samy uměly probudit a rozvíjet své kvality. Pokud jim to dáte vy, je to pomoc krátkodobá – psychologická. Jistě může být momentálně důležitá, ale není dlouhodobě skutečně rozvojová. Vhodné je spojit obě cesty, tak aby byl člověk postupně skutečně vnitřně silnější a nikoli závislejší!

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde