Článek Meduňka Typ 5

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP PĚT

Životní příběh:

Přes opakované žádosti pětky jako jediné zatím na žádost o zaslání svého příběhu nereagovaly, což je právě ten příběh. Je typické, že právě pětky nerady sdílejí své privátní záležitosti.

 

Hlavní zaměření pozornosti

Hlavní směr pozornosti jde nevědomě k potřebě samostatně si zabezpečit vše pro život. Být nezávislý. Pozornost poutá vše, co by mohlo souviset s výdejem energie v jakékoli podobě. Proto je také poutána pozornost na vědění, které se jeví být zdrojem, který může přinést jedinou jistotu ve světě. „Jen to, co pochopím rozumem, to existuje“. Proto je tak důležité znát a vědět, hluboce do podrobností, detailů a být nezávislý na jiných zdrojích. Být nezávislý znamená nemuset dát!

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Lidé typu pět jsou především experti a často specialisté na vědění v různých oblastech života. Jejich mysl je zaměřena na analytický přístup a jsou velmi dobří ve rozumových schopnostech a teoretických vědách. Jejich silnou stránkou je schopnost opatřit si nezávislé informace a jsou velmi dobří v hloubce a detailech myšlení. Jsou skuteční experti, na jejichž informace se můžete spolehnout. Specialisté s hlubokými teoretickými vědomostmi. Pokud něčemu do hloubky nerozumí, často o tom raději nemluví. Jsou také vynímeční ve své objektivitě a schopnosti zůstat emočně nad věcí. Jsou velmi nezávislí a samostatní schopní se odstínit a izolovat i ve vysokém tlaku.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Největší citlivost tohoto typu je v oblasti nedůvěry a citové deprivace. Představte si, že uvnitř máte nutkavý pocit, že je málo zdrojů energie a že si musíte vystačit sám. Nedůvěřujete principu dostatku, naopak máte zakódován nedostatek a jste citově deprivováni. Máte pocit málo pozornosti či přespříliš, která vás vysává. Musíte se před tímto nedostatkem chránit a jako nejefektivnější se jeví izolace (obranný mechanismus). Pokud se izolujete, pak už nejste tak snadno dostupní a zranitelní. A zranitelné jsou především citové záležitosti. Tak si postupně osvojujete způsob, jak se odstínit od citů. Pokud o tom začnete jen přemýšlet a nedovolíte, aby se citové reakce rozeběhly, pak jste ochráněni. Jeví se mnohem jednodušší vše rozumově pochopit. Orientujete se na to chápat to a nevíte, že se rozvíjíte jen jednostranně. Nevšimnete si, že ztrácíte cit. Jen nechcete být citově závislí, to je to, co by vás mohlo energeticky vysát. Raději se naučíte držet odstup od ostatních. Brzy pocítíte, jak se díky tomu odstupu cítíte méně zranitelní, samostatní, nad věcí. Nepotřebujete jejich lásku, jste zdánlivě svobodní. Nevíte, že necítíte, ale o to více se snažíte o vše znát a vědět.

 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

Jste dospělí a nevšimli jste si tohoto typu zkresleného vnímání. Je ovlivněné nevědomou obavou z citů a nedostatku energie. Identifikujete se s tím, že vidíte a rozumíte tomu, čemu chcete (sebeobraz), nepotřebujete to cítit, prožívat. Vlastně vám to ani nechybí, protože nevíte co je to a jak to „chutná“ – prožitek srdce. Dát sám sebe, být emociální a citově angažovaný je stále více cizí a větší riziko. Nedát sám sebe, své city – to je emoční návyk lakoty, který se postupně vybuduje. K tomu se postupně připojuje myšlenkový návyk oddělení. Jste ve své mysli nezávisle odděleni od myšlení okolí. Jste nad věcí, nezávislí, máte nadhled a to vše vám umožňuje ochránit se. Postupně se z toho však stává silný zvyk. Už jste dospělí a vyžadujete svůj prostor a držíte si odstup, od lidí, citů, doteků a všeho co by mohlo znamenat riziko, že budete muset dát sebe. Nevíte to a prodáváte svůj postoj jako přednost, především vám samotným se to tak jeví. Občas si všimnete, že neprožíváte skutečnou plnost života. Někde uvnitř možná pocítíte touhu po přiblížení a prožitku. Jste ale omezeni svým filtrem, který vás brzdí a nedovolí vám žít emočně naplno. Prostě, když máte uvnitř málo, pak nemůžete jen tak rozdávat. Stáváte se také velmi šetrnými, a to v různých oblastech i fyzicky. Nevíte, že jste se uzavřeli zdrojům a proto energie neproudí. Naopak se to zdá být jako jediný rozumný způsob života.

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Pokud si dovolíte cítit své potřeby, pak se začíná otevírat cesta z vašeho hradu, který jste si vybudovali, ven. Je to cesta postupného prožívání a otevírání se prožitkům těla a srdce. Začnete zjišťovat, že je obrovský rozdíl mluvit o radosti a teoreticky ji mít zmapovánu, proti prožitku radosti. Postupně se otevíráte prožitkům a tím, jak se otevřete, tím také vaším systémem začíná proudit více energie, života. Od teorie vědění se víc a více můžete dostat také k prožitku radosti a lásky a slova a myšlenky se stávají skutečně prožitou a vnímanou moudrostí. Otevírat svou vnímavost těla a srdce je cesta stát se skutečně celistvým a plným v prožitku teď a tady.

 

Co pomáhá v kontaktu s pětkami k lepšímu dorozumění a rozvoji:

Respektujme jejich potřebu po prostoru a nezávislosti. Respektujme ji a pomozme jim v navýšení důvěry. Poznáním toho, že můžou vyjít a zažít dostatek citů a energie. Zažít, že když dávám, prožívám, pak také dostávám. Otevřít se víc a více prožitku v pocitu bezpečí, že kdykoli budu chtít, tak můžu jít zpět k ochraně svým mechanismem. Otevírá se postupně nová možnost a skutečná svoboda. Jít a být v prožitku, otevřený, vnímavý a intenzivní. Nebo také stažený ve svém myšlení a nezávislý. Vystoupit z vězení zvyku vyžaduje pocit bezpečí, přijetí a lásky, která je trvalá, jemná a přítomná, ať se děje cokoli. Objevuje se skutečné proudění. Proudění citu, energie, prožité moudrosti, která je darem pro ně a nás všechny. To je cesta k vyšším spirituálním kvalitám zralé osobnosti.

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde