Článek Meduňka Typ 9

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP DEVĚT

Životní příběh:

Žiji takový docela spokojený obyčejný život. Mám ženu a dvě děti, tak trochu podnikám a daří se mi docela dobře. Jen nesnáším ty stálé tlaky kdy mám pocit, že se to valí ze všech stran. Naučil jsem se jim čelit, prostě to vytěsním. Nestojí mi to za to. Bohužel obvykle je to tady brzy zase. Žena nestačí na děti, a tak jsem postupně na sebe vzal do jisté míry péči o ně. Nebaví mě dělat všechny ty věci, ale raději to udělám, ať je hlavně klid. Zvolna si začínám uvědomovat, jak se mi nechce řešit konfliktní vztahy s lidmi doma i v podnikání. Vždy se snažím nějak přizpůsobit okolnostem. Někdy mě to trochu štve, ale nestojí mi to za to, rozčilovat se. Vždy se to nějak vyřeší. Postupně mě to všechno baví stále míň a míň. Bývám stále více unavený. Mám stále méně energie, chuti do života. To, co mě bavilo, naplňovalo, už nedělám. Ale stále se mi zdá, že je lepší ustoupit a mít klid. To všechno se dá unést, ale žít bez energie se dlouhodobě nedá. Tak hledám cestu, jak probudit znovu chuť do života. Často se cítím trochu jako v mlze. Nejsem vnímán, vidět. Něco tady není v pořádku, ale zatím nevím, zda mi stojí za to řešit to.

 

Hlavní zaměření pozornosti

Tento typ má hlavní zaměření pozornosti, jak lze pozorovat i na příběhu, na svůj klid a harmonii. Usiluje se udržet často alespoň zdání pohody, pokud to jen trochu jde. Nenechat se vyvést z míry a zůstat v klidu nad věcí.

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Tento typ osobnosti jsou rození smiřovatelé. Vždy dokáží vybalancovat a uhladit konfliktní věci. Především v sobě a také navenek se snaží situace klidnit, harmonizovat. Jsou to mírotvůrci, kteří se řídí heslem „žít a nechat žít“. Tedy vytvářejí ostatním prostor a podmínky. Obvykle jsou klidní, vyrovnaní a harmoničtí. Pokud se pro něco rozhodnou, pak jsou v této činnosti velmi vytrvalí. Dokáží se na každou věc dívat z mnoha úhlů pohledu a všechny ty úhly zohledňovat. Mají celostní náhled na věc. Spojovat lidi, okolnosti, situace v jeden celek.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Lidé tohoto typu osobnosti jsou nejcitlivější na tlak a manipulaci. V dětství zažili tento typ nepříjemných situací, kdy byli natlačení proti své vůli do situací, které nechtěli. Byli podmaněni. Přijali pozici, že je lepší se tomu tlaku podvolit, uhnout, přizpůsobit se a mít klid. Nemít problém, konflikt. Někdy se v malém dítěti probouzel vztek, který byl vzápětí potlačen a tak se dítě stává víc a více pasivní - „nestojí mi to za to! Je lepší zůstat v klidu“. To malé dítě se zlobí, že jeho hlas není brán na zřetel. Není vyslyšen jeho názor, jeho pozice. Ale postupně nevědomě volí cestu potlačení, která se postupně stává zvykem. Oblíbilo si „mít svůj klid“. To dává pocit pohody, vyrovnanosti s okolnostmi a lidmi a také pocit hodnoty. V mysli začíná operovat návyk přílišného přizpůsobení. Kývnout a neřešit. Pokud míra tlaku trvá déle, pak se začne projevovat obranný mechanismus otupění. Tedy jakési vytěsnění nepříjemné, konfliktní situace tím, že se zabývá čímkoli jiným. Tento návyk pak uplatňuje i v komunikaci. Když se cítí být pod tlakem, tak prostě vypne vnímání. To hlavně na emoční úrovni. Emoční návyk ne-činnosti vytváří pocit vnitřního klidu, který je tak příjemný. Jsem klidný, stabilní a vyrovnaný. Nic mně nerozhodí.

 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

S tím klidem se však také objevuje i to, že „nevím, nerozumím, nechápu …..“ různé formy odkládání, nerozhodnosti a neřešení. Chybí energie, impuls pro rozhodnutí. Tento návyk se opakováním prohlubuje, ztotožníte se s ním a pokračuje i v dospívání, dospělosti. Přílišné přizpůsobení v mysli velí rychle souhlasit, pokud to jde a nepřemýšlet o tom, co chci já. Vím, co nechci, ale nevím, co chci. Necítím žádné hranice, dokud nenarazím při svém ustupování na zeď. „A dost, už nechci dál ustoupit!“ Potom ale na této hranici můžete velmi tvrdohlavě stát. „už toho bylo dost …..“ Ani jste si nevšimli, že je to návyk. Zdá se, že okolí vás dostatečně nerespektuje. Není slyšet „váš hlas“. Nevíte, že je to především proto, že nemáte dostatek emoční energie, abyste svůj postoj prosadili. Nevíte, že vlastně nedáváte jasně najevo to, co chcete a že jste tím nečitelní.

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Potřebujete znovu zapojit a aktivovat svou emoční energii. Cítit svou nespokojenost, zlost. Transformovat ji a umístit do akce. Cítit ten energetický impuls a energii v těle. Přináší to impuls pro rozhodnutí – „vím co chci?“ Cítím to a energii zlosti transformuji do správného činu. Akce, která vede k naplnění potřeb v souladu s okolím a všemi zúčastněnými. Správný čin je tou spirituální kvalitou. Nemůžete ho však vymyslet. Cítíte, co je správné a prostě to uděláte. Následuje ty zdravé intuitivní podněty a energicky vše řešíte. Život se navrací do těla, činů, prožitků. Objevuje se aktivita srdce, cítíte lásku. jste živí plní energie ve skutečném souladu se sebou samým i okolím. Jste laskaví, rozhodní a pevní zároveň.

 

Co pomáhá v kontaktu s devítkami k lepšímu dorozumění a rozvoji:

Na psychologické rovině je důležité nevytvářet příliš tlaku, který vyvolává odpor, vzdor a pasivní agresi. Prostě s nimi už nehnete. Naopak mírné podněty aktivují a podněcují. Stále se ptát „co chceš“ a tím aktivovat bdělost a zaměřovat pozornost. Pomáhá, když jim pomůžete najít jejich životní prostor odpovědnosti, který vezmou za svůj, pak dokážou zázraky. V komunikaci buďte stále v nabídce, podpoře a vyjadřujte se jednoduše. Pokud možno se vyhněte přílišnému napětí a konfliktu, aktivuje mechanismus odkládání a vyhýbání se. Ve spirituální rovině především pomozte navýšit jejich tělesnou vnímavost k impulsům a nárůstu důvěry v intuici. Pak nabytou energii uvolnit a uplatnit rovnou v akci.

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde