Článek Meduňka Typ 7

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP SEDM

Životní příběh:

Mám silnou potřebu mít své blízké, často se s nimi vídat a být v jejich přítomnosti. Organizuji už léta různé skupiny a vždy si do nich vybírám mně blízké a nakloněné lidi. Nesnáším nesoulad ve skupině. Vždy se snažím vše zlehčit a snažím se skupinu znovu propojit. Prohlašuji, že mají právo být ve skupině či odejít. Rozhodně však požaduji, aby otevřeně a upřímně vyjadřovali své názory. Já sám jsem často iniciátorem aktivity skupiny a směřuji jejich myšlenky, zájmy a kroky. Mám dostatek nadšení a entuziasmu, abych všechny strhl na svou stranu. Pokud někdo odolává, chvíli ho přesvědčuji, pak zatlačím a posléze často také útočím na jeho názory. Musí je pak veřejně obhajovat a vysvětlovat. Často to má za následek, že dotyčný ztratí pozici, až skupinu opouští. Dbám velmi na to, aby mi jádro skupiny zůstalo vždy nakloněné. Vlastně je vždy strhnu a přesvědčím na svou stranu. Někdy si ani nevšimnu, že odstoupivší člen skupiny je nějakým způsobem zostuzen. Já se věnuji jen tomu, aby byla má skupina v pohodě. Jsem vždy ve své skupině velmi oblíben. Pokud někdy došlo k tomu, že ve skupině převládly jiné názory či proudy, tak skupinu rozpouštím, či opouštím, mám pocit, že mám právo prosadit si své nároky a vzít si to, co chci. Vždyť ostatní mají stejnou příležitost.

 

Hlavní zaměření pozornosti

Zaměření pozornosti tohoto typu osobnosti směřuje ke všemu příjemnému. Smyslem je vyhnout se kritice, omezení a nepříjemným událostem. Podstatné je zajistit si vše potřebné pro příjemné chvíle.

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Lidé tohoto typu osobnosti jsou velmi spontánní a bezprostřední. Jsou velmi usilovní a často i schopní v naplnění svých potřeb. Jsou schopní velmi přirozeně a bezprostředně navazovat kontakty. Jsou velmi tvůrčí a spojují to, co je pro jiné nespojitelné. Jejich mysl je velmi rychlá a kreativní. Dokážou současně pracovat na několika věcech najednou. Vysoká míra zvídavosti, dynamika a rychlost jsou další silné stránky tohoto typu osobnosti. Vše nové a zajímavé je pro ně velmi přitažlivé.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Představte si malé dítě, které touží po radosti. Je svobodné, bezprostřední. Toto dítě zažilo velmi nepříjemnou situaci, která byla pro něj bolestná a omezující. Je proto velmi vnímavé na všechny nepříjemné věci kolem a hledá způsob, jak je vytěsnit. Nejlepší se jeví vše zlehčit a obrátit se k radosti. Když se stanete radostným sluníčkem v životě blízkých, pak se vám dostane jejich pozornosti, lásky, podpory. Získáte tím i jejich ocenění, což vám zvyšuje vědomí hodnoty. Tím se zvolna fixuje návyk na úrovni mentální a to je sebeklam – fantazie. Nepříjemné věci ve své mysli přetvoříte., až se z toho stane příjemná strategie ztotožnit se sebeobrazem „jsem šťastný“. Na emoční úrovni cítíte množství energie, jak v tom spokojeném stavu zůstat. To však vždy trvá jen chvíli. Stále se objevují ve vašem životě nové nepříjemné a bolestné situace. Ve vás tím narůstá emoční návyk nestřídmosti – hledáte jakýkoli další podnět, který vám poskytne únik alespoň na chvíli. Navíc se vše dokážete také vysvětlit a obhájit.

 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

Stále více ve své fantazii unikáte k plánům a využíváte svou rychlou a obratnou mysl, rychle nacházíte řešení složitých situací a vyžadujete, aby vám z nich lidé pomohli. Jste velmi obratní a přesvědčiví, potencionální nebezpečí a nepříjemné věci přehlížíte. Schopnost zlehčit a přehlédnout nepříjemné se postupně stává vaší slabinou. Jste stále více sebestřední ve svém nároku zajištění svých potřeb. Určitá nenasytnost je způsobena vaší povrchností, ale nevíte o tom, jen hledáte nové podněty. V ničem nenacházíte uspokojení. Neklidná mysl vás žene dál. Potřeba naplnit se nemůže být uspokojena, ať se snažíte sebevíc. V blízkosti stejně smýšlejících přátel vždy chvíli ožijete a naplníte se. Pomůžou vám naplnit vaše potřeby. Jste schopni je k tomu obratně použít a ještě se tím cítí odměněni. Pak však přichází opět ty nepříjemnosti, které jste dlouhodobě neřešili. Snažíte se je rychle a povrchně smést z cesty. Potíže jsou však ve vás a kolem vás se jen projevují. Váš dar entuziasmu postupně ochabuje – sami před sebou neutečete.

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Klíčové je zastavení. Navýšit vědomí a tím postupně opouštět racionalizaci a sebeklam. Podstoupit riziko být viděn jaký jsem. Navýšit míru sebepřijetí a skončit s útěkem, sebeklamem a přesvědčováním sebe i světa o tom, že jsem dobrý a svět je jen bílý. Zastavit se a dovolit, aby vás vše dostihlo. Potkat se v hloubce sám se sebou, se svou citlivostí, strachem. Postupně otevřít své srdce a přijmout a prožít skutečnou hloubku života v její plnosti radostného i bolestného. Zažít krásu přítomného okamžiku. Plně a cele vstřebat vše, ve své kráse smutku i radosti. Najít skutečnou vnitřní kvalitu a hodnotu sebe sama, místo nabízené náhražky suverenity navenek.

 

Co pomáhá v kontaktu se sedmičkami k lepšímu dorozumění a rozvoji:

V psychologickém rámci pomáhá souhlasit a být stejně smýšlející. Postupně, v důvěře a lásce, přinést více sebereflexe do života sedmičky. Unést nespokojenost a přijmout ji takovou jaká je, s láskou a bez vyčítání. Nijak se nevyvyšovat a být pevným bodem vnitřně nejisté hodnoty partnera - sedmičky. Být také jejím buditelem srdce a prožitku. Postupně pomoci opouštět hlavu plnou fantazie a vést ji do srdce. Odpoutat se od sebeklamu v tisící podobách. Přes všechny strachy a paniku jít znovu s ním do prožitku. Potkat tam uvnitř strach a bolest a pomoct mu prožít a zjistit, že žiji. Pomoct udržet pozornost na přijetí, tedy schopnosti v pokoře prožít bolest i smutek. Tím ukončit obviňování okolí, že může za to, že to je nepříjemné. Být společníkem na cestě do hloubky a plnosti přítomného okamžiku, vstřebaného srdcem, jaký je – to je podpora ve spirituálním uzdravování.

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde