Článek Meduňka Typ 3

Seriál v časopise Meduňka

OSOBNOSTNÍ TYP TŘI

Životní příběh trojky:

Na výjezdní seminář jsem přijel s cílem stát se výkonnějším. Program mě však příliš neuspokojoval - časté meditace a filosofické disputace. Protože jsem se však chtěl i zde prosadit, tak jsem se snažil meditovat nejlépe, jak to jde. Mít ty „prožitky“ jako ostatní nebo ještě lepší. Prostě, když už tu jsem, tak z toho vytěžím co nejvíce. Hodně se mi ulevilo, když večer byla konečně nějaká akční hra, ve které jsem uspěl a vyhrál. Konečně něco praktického, smysluplného! Po večeři však opět meditace, kde jsem už nemohl vydržet v klidu a o uvolněnosti nemůže být ani řeč. Kolik jsem zatím mohl udělat užitečné práce! Ve velkém napětí o neklidu jsem šel spát. Druhý den jsem brzy ráno vyrazil na kole odhodlán vše vyjezdit. Připojil jsem se k dalšímu účastníkovi a v klidném tempu jsme si chvilku povídali, ale pak se tempo začalo stupňovat. Usilovně jsem šlapal a mlčel. Přece nedám najevo, že nestačím! Už to bylo docela vysilující, ale tvářil jsem se, že jsem v pohodě. Když jsme se vrátili, sotva jsem popadal dech, přesto jsem klidně prohlásil: „je škoda, že nemáme více času pro delší výjezd“! Ve skupině jsem pak se zadostiučiněním vyprávěl, kolik jsme ujeli během chvilky kilometrů a sklízel ocenění a obdiv.
A ještě drobné dokreslení ješitnosti ze života: Povídá jeden kluk druhému po fotbalovém zápase: „To máš blbé, že jste zase prohráli. Co?“

 

Hlavní zaměření pozornosti

Hlavní směr pozornosti vede k vytvoření dobrého image úspěšného, kompetentního člověka. Důležité je cítit se být viděn a uznáván pro výkon, pozici, peníze, schopnosti….. Také prestiž a uznání okolí je velmi důležité.

 

Pozitivní kvality typu osobnosti

Trojky jsou velmi cílevědomé, jdou s vysokými ambicemi za dosažením úspěchu a vítězství. Na své okolí působí velmi cílevědomě a úspěšně přesvědčí všechny o svých vysokých schopnostech. Jsou orientované na úspěch a dokáží efektivně získat ty správné lidi, naučit se správné věci, zaujmout správnou pozici a roli tak, aby bylo úspěchu dosaženo. Jsou schopnými motivátory lidí, pokud je potřebují k dosažení úspěchu, pak z nich dokážou vytěžit maximum. Pro svůj takt a efektivnost často také působí velmi charismaticky.

 

Citlivost, vznik obrany a vývoj osobnostních rysů od dětství

Už jako malé dítě cítíte největší obavu být viděn jako selhávající, proto se velice brzy začnete nevědomě orientovat na úspěch, výkon, vítězství, které, jak doufáte, vám přinese uznání a tím naplnění vašich potřeb. Nesnášíte prohry a pokud se nějaké dostaví, naučíte se je potlačit, zdůvodnit a třeba i prodat jako malé vítězství. Tak se postupně vyvíjí vzorec klamu. Nevědomky chcete vytvořit pozitivní obraz o sobě a schopnost nabídnout ho všem kolem – prodat se. Nevíte, že je to klam a někdy lež, protože té nové roli, včetně klamu, kterým jste ji vytvořili, sami věříte. Vaším obranným mechanismem se stává přizpůsobivost. Máte stále větší „čich“ na správná slova, úsměv , oděv, zkrátka vše, co je třeba do hry vložit, abyste uspěli. Nevíte, že už to dávno nejste vy, že jste se ztratili ve všech těch rolích. Doufáte, že úspěchem si zabezpečíte vše, co je potřeba – prostředky, bezpečí, uznání, respekt a lásku. Nevíte však, zda jsou s vámi druzí jen pro váš úspěch nebo vás mají také rádi. Dlouho je vám to jedno, to proto, že city příliš nerozvíjíte. Jste silně pragmatičtí a objevují se také pocity povýšenosti, ješitnosti a v silném napadení arogance. „jsem lepší než si myslíte!“ Není to vědomý, zlý úmysl, jen se z toho stává návyk – ochránit svůj sebeobraz úspěšného člověka.
 

Přehnaně užívané dary se postupně stávají problémem.

Jako dospělí téměř nevnímáte svůj silný návyk dosahovat svého, jen se nemůžete zastavit pro spoustu projektů, nové úkoly, cílevědomost, nezřízenou touhu po úspěchu, workoholismus. Jako vždy přehnaně užívané dary se stávají problémem ve vašem životě. Občas vidíte, že není tak plně v pořádku vaše partnerství či vaše city k dětem, ale nutkání jít za úspěchem je mnohem větší, než potřeba být s lidmi či potřeba cítit. Zavřené srdce a city vám umožňují jít tvrdě za svým úspěchem. Vaší identitou je hnát se stále vpřed k novým projektům a úspěchům a sobě i světu dokázat, že jste lepší než si myslí. Cena, kterou platíte, je ztráta svobody - nemožnost se zastavit, odpočinout si a skutečně hluboce prožívat a cítit to bohatství, které je kolem vás a hlavně ve vás. Je to nejvyšší cena, ztráta radosti ze života, kterou se snažíte nahradit dalším úspěchem či další drahou dovolenou, zábavou. Ale nikdy není dost …….

 

Body rozvoje a způsob léčení.

Jak zastavit ten kolotoč workoholismu a projektů, ve kterém není na hluboké city a tedy skutečné prožitky příliš místa? Možná lze změnit přesvědčení mysli, že jediný způsob, jak být uznán, mít dostatek a být milován - je být výkonný a mít úspěch. Také lze věnovat více pozornosti svým citům a postupně dovolit, aby mé srdce bylo schopno více a více cítit a prožívat to co je tady a teď, rozvíjet jeho empatii a vnímavost. Vyjadřovat city a prožívat je v denním životě. Už se nemusíte tolik hnát vpřed a můžete spočinout a hlouběji vnímat každou skutečnost. Být opravdový a dovolit si prožít i prohru či selhání. A přesto vidět sám sebe, cítit se, mít k sobě hluboký respekt, úctu a lásku. Pak může povolit napětí, protože se umíte naplnit vnitřně. Pak můžete nadále být velmi cílevědomí a úspěšní, ale už nemáte to vnitřní napětí, které ničí někdy vaše vztahy, zdraví a přináší povrchní prožívání všeho.

 

Co pomáhá v kontaktu s trojkami k lepšímu dorozumění a rozvoji:

Přestaňme je oceňovat pro jejich výkon a úspěchy, ale proto, že jsou tady s námi takoví, jací jsou. Pomozme jim zastavit se a pocítit svou hodnotu bez podmínek i prožívat hlouběji všechny vztahy. Buďme k nim upřímní a s respektem jim pomozme, aby oni sami dokázali přestat hrát role, být úspěšný za každou cenu, a naopak rozvíjeli empatii a přijetí, které jim umožní být mnohem hlouběji v prožitku všech vztahů a tedy mnohem úspěšnějších. Teprve tak se člověk stane postupně skutečně vnitřně silnějším a nikoli závislejším na dalším potlesku!

 

Zajímavosti o enneagramu - přehled...

Aktuality

Vážení přátelé

Aktuálně regeneruji po těžkém úrazu.

Děkuji všem kdož jste na mně mysleli, děkuji za povzbuzující slova, energii, která byla citelná i na dálku.

Život nás učí přes chyby, problémy a krize.

Až budu mít dost zdraví a energiebudu s vámi sdílet, co mne to naučilo.

Těším se na zdraví.

Těším se na slyšenou.

A těším se především na setkání s vámi a možnost podpořit vás, aby se vám dařilo lépe. Emanuel

Další nejbližší akce

 inspirativní sdílení principů osobnostního rozvoje – konkrétní příběhy

JSME ORGANISMUS

„Hodnoty a návyky, které se od nás naučí naše děti a lidé kolem, je to jediné, co po nás zůstává a zůstane až odejdeme…“

Chci s Vámi sdílet své zážitky a praktické principy, které jsem načerpal se sebou a během více než 20-ti leté praxe provázením rozvoje osobností lídrů firem i úplně obyčejných lidí.

 

Rozhodnutí je na Tobě. Pokud chceš pravidelně do svého e-mailu dostávat mé postřehy z aplikace principů a inspirace stačí se zaregistrovat na této stránce vpravo nahoře nebo zdePokud máš pocit, že to může být prospěšné některému z přátel sdílej prosím.

dle osobní dohody 

Individuální transformační koučování
„Chcete vyladit motor svého „ferrari“ či stále jen lakovat vnější podobu „trabanta“? Každá skutečná změna kvality se děje zevnitř ven! Získejte průvodce na cestě k vyšší kvalitě sebe a svého života. Transformujte své návyky a formujte zralost své osobnosti v souladu s osobními talenty. Více o koučování zde

ENNEA večery

Věříte, že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaše vztahy, komunikaci a spolupráci? Máme pro Vás připravený cyklus večerních tříhodinových setkání nad jednotlivými enneagramovými typy. Více o večerech zde